Selgusid õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad


Avaldaja:Madli Leikop02. Mai 2016

Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja õpilaste teadustööde riikliku konkursi võitjad ja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil ning USAs toimuval maailma suurimal õpilaste teadusprojektide konkursil Intel ISEF.

Riiklikud preemiad andis reedel, 29. aprillil toimunud autasustamisel Tallinnas Kultuurikatlas üle haridus-ja teadusminister Jürgen Ligi. Minister rõhutas, et tunnustust väärivad kõik õpilased, kes on julgenud oma teadustööga võistlustulle asuda. „Teaduskonkursil osalemine näitab noore sügavamat huvi teadmise vastu ja on loodetavasti tema samm teel teadlaskarjääri või üldisemalt targema ühiskonna ehitamise suunas. Selline järelkasv on targa ühiskonna ja nutika majanduse vältimatu eeldus,“ lisas minister Jürgen Ligi.

Konkursile esitatud 159 tööst valis teadlastest koosnev žürii lõppvooru 99 uurimistööd.

Žürii aseesimees, Tartu Ülikooli filosoofiadoktorant Heidi Meriste tõstis esile teadusfestivali inspireeriva keskkonna, mis pakatas noorte uurijate uudishimust ja kirglikust huvist oma teema vastu. „Märkasime rõõmuga, et paljud uurijad olid ette valmistanud põhjalikud ja hästi argumenteeritud ettekanded. Mitmed õpilaste uurimistööd tööd vastasid ülikooli bakalaureuse ja magistritööde tasemele.“

Välja anti 12 riiklikku preemiat põhikooli ja gümnaasiumiastmes, eripreemiad andsid üle enam kui 20 organisatsiooni, nende seas Kaitseministeerium, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Eesti Teaduste Akadeemia, erinevad ülikoolid, muuseumid ja teadusharidust populariseerivad asutused.

Tänavu juba 15 korda toimunud õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on tõsta laste ja noorte huvi meid ümbritseva maailma vastu, toetada koolides toimuvat uurimuslikku õpet ja julgustada noori juba koolis ajal uurima teemasid, mis huvitavad neid ennast ja mille tulemused oleks olulised ka teistele. 15 aasta jooksul on konkursile esitatud kokku 1270 tööd koolidest üle kogu Eesti.

image005.jpg

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused

Gümnaasiumiastmes

 I preemia (1100 eurot)

   *   Anton Konovalov, (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Haspin-selektiivse kõrgafiinse fluorestsentssondi sünteesistrateegiate arendamine“ eest.
   *   Eva-Maria Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, Envisati ja Sentinel-1 tehisavaradarite andmetelt“ eest.

 II preemia (800 eurot)

   *   Maris Sala (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „Chikungunya viiruse replikonide paljunemisvõime mõjutamine antiviraalsete ühendite ja traditsioonilise taimse ürdiseguga Carmolis“ eest.
   *   Elis Tiivoja (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö „CO2 signalisatsiooniraja olulisus hariliku müürlooga õhulõhede sulgumisel“ eest.

 III preemia (600 eurot)

   *   Kristjan Kongas (Tallinna Reaalkool) töö „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil - stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil“ eest.
   *   Kristin Kink (Viljandi Gümnaasium) töö „Viljandimaa Kõpu valla talunimed“ eest.

Põhikooliastmes

 I preemia (850 eurot)

   *   Art Villem Adojaan (Tartu Tamme Kool) töö „Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest“ eest.
   *   Martin Vesberg (Saaremaa Ühisgümnaasium) töö „Tutt-tiir: bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal“ eest.

 II preemia (550 eurot)

   *   Brigitta-Maria Vakaljuk (Tapa Gümnaasium) „Bensoe- ja sorbiinhappe määramine mõnedes mahlades ja karastusjookides kõrgrõhuvedelikkromatograafilisel meetodil“ eest.
   *   James Paul Arney (Miina Härma Gümnaasium) töö „Miina Härma Gümnaasiumi 4., 6., ja 10. klasside õpilaste aususe uuring“ eest.

 III preemia (350 eurot)

   *   Mattias Laos (Kihnu Kool) töö „Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus“ eest.
   *   Ingvar Drikkit (Tartu Raatuse Kool) töö „Tehislihastel põhineva mikromanipulaatori valmistamine“ eest.

Eesti esindaja Intel International Science and Engineering Fair’il 2017:

   *   Eva-Maria Tõnson (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga “Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, Envisati ja Sentinel-1 tehisavaradarite andmetelt”.

Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Brüsselisl (september 2016):

   *   Anton Konovalov (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Haspin-selektiivse kõrgafiinse fluorestsentssondi sünteesistrateegiate arendamine“.
   *   Maris Sala (Hugo Treffneri Gümnaasium) tööga „Chikungunya viiruse replikonide paljunemisvõime mõjutamine antiviraalsete ühendite ja traditsioonilise taimse ürdiseguga Carmolis“.
   *   Kristjan Kongas (Tallinna Reaalkool) tööga „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil - stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil“.

 Osalemine Swiss Talent Forum’il 2017:

   *   Liisa Sakerman (Tallinna Reaalkool) töö “Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses” eest.

 Osalemine International Wildlife Research Weekil Šveitsis:

   *   Mariin Pantelejev (Tallinna Inglise Kolledž) töö „Pisiimetajate püügivahendite võrdlus Eesti oludes“ eest:

 Osalemine London International Youth Science Forumil 2016:

   *   Emili Õun (Vinni-Pajusti Gümnaasium) töö “Eduard Vilde nimelise kolhoosi esimehe August Lepasaare panus kohaliku elu edendamisse aastatel 1956-1968” eest.

 Õpilaste teadustööde eduka juhendamise eest premeeriti I preemia pälvinud tööde juhendajaid (a’ 725 eurot):

   *   Darja Lavõgina (Tartu Ülikool), Eha Paabo (Hugo Treffneri Gümnaasium) Anton Konovalovi töö juhendamise eest.
   *   Kaupo Voormansik (Tartu Observatoorium), Eha Paabo (Hugo Treffneri Gümnaasium) Eva-Maria Tõnsoni töö juhendamise eest.
   *   Kalev Rattiste (Eesti Maaülikool) Art Villem Adojaani töö juhendamise eest.
   *   Inge Vahter (Saaremaa Ühisgümnaasium), Mati Martinson Martin Vesbergi töö juhendamise eest.

Publiku lemmikud algkooliõpilaste teadusprojektid ja teadustööd:

   *   Joosep Põllmaa; Jaagup Põllmaa (Kolga kool) Legoinstallaatsiooni eest filmi „1944“ ainetel.
   *   Gabriela Cetvergaite (Lasnamäe Gümnaasium) töö „Suhtumise representatsioon laste kloordioksiidiga ravimise kajastamisel ja sündmuste areng pärast esmaartikli ilmumist“ eest.

 Asutuste ja organisatsioonide eripreemiad

 Maaeluministeeriumi eripreemia

   *   Liisa Sakerman, Tallinna Reaalkool, "Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses".
   *   Tauno-Taimar Tamm, Lähte Ühisgümnaasium, "Undi ja Savikoja paisjärvede kalastik 2010. ja 2015. aasta võrdluses".

 Kaitseministeeriumi eripreemia

   *   Johann Erik Kukk, Tartu Erakool, "Teise maailmasõja sündmuste kajastamine propagandas".
   *   Marie Tulik, Parksepa Keskkool, "Eesti Kaitsevägi ja Nõukogude armee. Iseloomustus läbi minu pere kogemuste".

 Siseministeeriumi eripreemia

   *   Maria-Helena Rahumets, Tallinna 32. Keskkool, "Alkoholi tarvitamine kuritegevuse riskitegurina tähtpäevadel".
   *   Mattias Laos, Kihnu Kool, "Tuletõrje ja tulekahjud Kihnus".

 Keskkonnaministeeriumi eripreemia

   *   Mariin Pantelejev, Tallinna Inglise Kolledž, 11. klass, "Pisiimetajate püügivahendite võrdlus Eesti oludes", juhendaja Uudo Timm.

 Eesti Ajaloomuuseumi eripreemia

   *   Anna-Liis Post, Kadrina kool, „Kadrina kohtade hüüdnimed“.

Eesti Energia eripreemia

   *   Aksel Allas,  Hugo Treffneri Gümnaasium, „Peegeldusspektroskoopia rakendamine põlevkivi kütteväärtuse määramisel“.

Eesti Kirjandusmuuseumi eripreemia

   *   Katri-Helena Janno, Hugo Treffneri Gümnaasium, „Eesti- ja venekeelsed numbreid sisaldavad vanasõnad ning nende omavahelised vasted gümnaasium“.

Ajakirja Horisont eripreemia

   *   Kristjan Kongas, Tallinna Reaalkool, „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil - stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil“.

Ajakirja Eesti Loodus eripreemia

   *   Marie Mari Maasik, Tallinna Reaalkool, „Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013“.

Eesti Loodusmuuseumi eripreemia

   *   Diana Alt ja Elo Nõmm, Saaremaa Ühisgümnaasium, Pisikesed teod Saaremaa rannaniitudel.

 Eesti Ornitoloogiaühingu eripreemiad

   *   Art Villem Adojaan, Tartu Tamme Kool, "Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest".
   *   Martin Vesberg, Saaremaa Ühisgümnaasium, "Tutt-tiir: bioloogia, levik ja arvukus Saaremaal".
   *   Helena Pahtma, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, "Kuidas mõjutab rohevindi tervislik seisund tema motivatsiooni toituda tajutud kisklusriski tingimustes?".

 Eesti Psühholoogide Liidu eripreemia

   *   Auli Marta Humal, Hugo Treffneri Gümnaasium, "Alzheimeri haige hooldaja koormatus ja seda mõjutavad tegurid".

 Eesti Tervishoiumuuseumi eripreemiad

   *   Kerstin Vestel, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Unehäired gümnaasiumiealistel noortel".
   *   Karl-Erik Lett, Tallinna Reaalkool, "Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid".

 Eesti 2.0 eripreemia

   *   Priit Norak, Saue Gümnaasium, "Praktiline uurimistöö - ekstruuder".

 Energia Avastuskeskuse eripreemia

   *   Marie Mari Maasik, Tallinna Reaalkool, "Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010 – 2013".

 Keskkonnaameti eripreemiad

   *   Kaisa Orgusaar, Tallinna Ühisgümnaasium, "Eesti rannikuvee üldlämmastiku- ja fosforisisaldus".
   *   Katrina Kaasik, Saaremaa Ühisgümnaasium, "Karjatamise mõju Loode tammiku loopealsetele".

 ROBOTEXI eripreemia

   *   Joosep Põllmaa, Jaagup Põllmaa, Kolga Kool, "Legoinstallatsioon filmi „1944“ ainetel".

 Tallinna Loomaaia eripreemia

   *   Kristo Ambus ja Gerlin Dreimann, Rakvere Gümnaasium, "Loomade õppimisvõimet mõjutavad tegurid labürintkatsetes liivahiirte näitel".
   *   Mariin Pantelejev, Tallinna Inglise Kolledž, "Pisiimetajate püügivahendite võrdlus Eesti oludes".
   *   Anneliis Rea, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Inimolemuse käsitlemine ajaloos ja selle geneetilised alused".

 Tartu Observatooriumi eripreemiad

   *   Kristjan Kongas, Tallinna Reaalkool, "Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil - stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil".
   *   Markus Rene Pae, Gustav Adolfi Gümnaasium, "Elektrilist päikesepurje kasutavad tuleviku-kosmosereisid".
   *   Merlin-Eliise Salus, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Universumi tumeaine uurimine Eestis".
   *   Mihkel Talmar, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Supernoova SN 2014J tüübi määramine heleduskõvera abil".
   *   Eva-Maria Tõnson, Hugo Treffneri Gümnaasium, "Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, Envisati ja Sentinel-1 tehisavaradarite andmetelt".

 Teaduskeskus AHHAA eripreemiad

   *   Aksel Allas,  Hugo Treffneri Gümnaasium,  "Peegeldusspektroskoopia rakendamine põlevkivi kütteväärtuse määramisel".
   *   Miina Solveig Muru, Hugo Treffneri Gümnaasium, "Klaasi pinnakvaliteedi määramine interferomeetrilisel meetodil".
   *   Jasper Ristkok, Hugo Treffneri Gümnaasium, "Lehtvedruamb".

 Tervise Arengu Instituudi eripreemiad

   *   Maria-Helena Rahumets, Tallinna 32. Keskkool, "Alkoholi tarvitamine kuritegevuse riskitegurina tähtpäevadel".
   *   James Paul Arney, Miina Härma Gümnaasiumi, "Miina Härma Gümnaasiumi 4., 6., ja 10. klasside õpilaste aususe uuring".

 Eesti Teaduste Akadeemia eripreemiad

   *   Aksel Allas,  Hugo Treffneri Gümnaasium, "Peegeldusspektroskoopia rakendamine põlevkivi kütteväärtuse määramisel".
   *   Taimo Priinits, Andres Anissimov, Viljandi Gümnaasium, "Eesti kahepaiksete vanuse määramine skeletokronoloogilisel meetodil".
   *   Kerstin Vestel, Pärnu Sütevaka Gümnaasium, "Unehäired gümnaasiumiealistel noortel".

 Eesti Maaülikooli eripreemiad

   *   Raul Palk, Rakvere Gümnaasium, "Tuuleeneriga ja päikeseenergia tasuvusest eramajapidamises elektrienergia tootmiseks".
   *   Eve Raja, Raul Palgi juhendaja, Rakvere gümnaasiumi geograafiaõpetaja.

 Tallinna Ülikooli eripreemiad

   *   Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi eripreemia: Henri Olavi Suomalainen, Rakvere Gümnaasium, Teatri ja kooli vaheline koostöö.
   *   Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi eripreemia: Joan-Martin Astudnev, Tallinna Õismäe Gümnaasium, "Laulev revolutsioon ja I Noortefoorum".
   *   Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eripreemia: Kadi Rahu, Tallinna Prantsuse Lütseum, "Maanteekõrtside ajalugu Kuusalu kihelkonnas".
   *   Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi eripreemia: Karmen Mardik, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Küberkiusamine 9. klassides kolme Pärnu linna kooli näitel".
   *   Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi eripreemia: Saale Kaubi, Tallinna Prantsuse Lütseum, "Vahetusaasta mõju edasisele töö- ja elukäigule".
   *   Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi eripreemia: Ketriin Murrik, Liisa Puu, Viljandi Gümnaasium, "Viljandi järve ümbruse mullad ja allikate mõju nende kujunemisele".

 Tallinna Tehnikaülikooli eripreemia

   *   Kristjan Kongas, Tallinna Reaalkool, "Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil - stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil".

 Tartu Ülikooli eripreemiad

   *   Maria-Helena Rahumets, Tallinna 32. Keskkool, "Alkoholi tarvitamine kuritegevuse riskitegurina tähtpäevadel".
   *   Karmen Mardik, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Küberkiusamine 9. klassides kolme Pärnu linna kooli näitel".
   *   Anna-Liis Post, Kadrina Keskkool, "Kadrina kohtade hüüdnimed".
   *   Pille-Riin Langeproon, Tallinna Prantsuse Lütseum, "Kõnnu valla Langebraunide seos Tallinna portselanitöösturiga".
   *   Kerstin Vestel, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, "Unehäired gümnaasiumiealistel noortel".
   *   Hanna Keidong, Saaremaa Ühisgümnaasium, "Hambaprobleemide profülaktika Saaremaa Ühisgümnaasiumi 5.- 9. klasside õpilaste seas".
   *   Eva-Maria Tõnson, Hugo Treffneri Gümnaasium, "Hoonestatud alade tuvastamine ERS-2, Envisati ja Sentinel-1 tehisavaradarite andmetelt".
   *   Aksel Allas, Hugo Treffneri Gümnaasium, "Peegeldusspektroskoopia rakendamine põlevkivi kütteväärtuse määramisel".

 Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade. Foto: Olev Mihkelmaa; Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet