Haridus- ja Teadusministeerium avas digitaalse õppevara portaali e-Koolikott


Avaldaja:Madli Leikop04. Mai 2016

Ministeerium avas portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab lihtsasti kasutada digitaalset õppevara ühes keskkonnas. Portaali kaudu saavad õpetajad kasutada õppematerjale, mis asuvad erinevatel veebilehtedel, kombineerida videoid, mänge, töölehti ja muud õppevara.

E-Koolikoti kaudu saab loodud õppekomplektid teha õpilastele ja kolleegidele kergesti kättesaadavaks.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ütles, et e-Koolikott lihtsustab ja soodustab digitaalse õppevara kasutamist. „Õpetajatel on mugavam erinevaid materjale mitmete portaalide asemel ühes kohas kasutada. e-Koolikotiga hoiame kokku nende aega ning aitame muuta digitaalse õppevara loomulikuks õppimise osaks," lausus minister Ligi.

Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul on sel aastal plaanis veel mitmeid täiendavaid arendusi, et e-Koolikott õpetajatele ja õppijatele rohkem abiks oleks. „Näiteks soovime arendada edasi otsingusüsteemi, et õppevara oleks võimalik otsida üldpädevuste ning õpi- ja läbivate teemade järgi. Suvest alates peaks portaalis kasutatav olema ka tasuline õppekirjandus, tihe koostöö kirjastustega selle nimel käib," selgitas Rillo.

Koostööd plaanitakse veel eksamite infosüsteemi ülesannete pangaga, et õpetajad saaksid enda loodud kogumikku tulevikus ka hindamisülesandeid lihtsasti lisada. Samuti tehakse e-Koolikoti kaudu selle aasta jooksul Eesti koolidele kättesaadavaks Soome digitaalne õppevara.

Kasutajate tagasisidet vastavatud portaalile ootab ministeerium e-posti aadressile e-koolikott@hm.ee

Taust
e-koolikott.ee koondab olemasolevat alus-, üld- ja kutsehariduse digitaalset õppevara. 

Portaalis saab luua oma õpikogumikke, koondades sinna erinevat õppevara, näiteks e-õpiku, interaktiivseid mänge, töölehti ja enda koostatud ülesandeid. Kogumiku saab nähtavaks teha nii kõigile e-Koolikoti kasutajatele kui jagada seda piiratud grupiga. 

e-Koolikotis saab õppematerjalide kohta tagasisidet anda ja kvaliteetset õppevara esile tõsta. 

Alates 2015. aasta maikuust peab kogu loodav õppekirjandus olema kättesaadav digitaalselt. Kirjastused liidestavad oma digitaalse õppekirjanduse veebid e-Koolikotiga 2016. aastal. 

e-Koolikotist on tulevikus kõigile huvilistele leitavad ka õppekirjanduse retsensioonid. 

Portaalist leitavat tasuta õppematerjali saab igaüks vabalt kasutada. Tasulist õppekirjandust saab kasutada, kogumikke luua ning õppevara hinnata vastavate õigustega registreeritud kasutaja. 

e-Koolikott on kasutatav nii arvutis kui nutiseadmetes sõltumata operatsioonisüsteemist. 

Aastaks 2020 on koolidel võimalik soovi korral kõikides üldhariduse ainetes õppetööd läbi viia digitaalse õppevara toel. 

e-Koolikott on osa Hariduspilvest, millega valitsus on võtnud eesmärgiks arendada välja tehnoloogianeutraalse keskkonna digitaalse õppevara kasutamiseks. 

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: ekraanitõmmis. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet