Bee-Bot - usin mesilane kaaslaseks õppetunnis


Avaldaja:Tuuli Koitjärv06. Mai 2016

Vanalinna Hariduskolleegium esitas käesoleva õppeaasta alguses Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusele ProgeTiigri programmi raames taotluse, et saada toetust robootikakomplektide muretsemiseks.

Hetkel on käimas järjekordne taotlusvoor, mis annab väga hea võimaluse õppevahendite hankimiseks. Meie kooli taotus rahuldati ning me soetasime kaks klassikomplekti Bee-Bot mesilasi (komplektis kuus mesilast) ning kuus temaatilist alusmatti õppetöös kasutamiseks.  ​

 

Beepot
Kevadel jõudsid kauaoodatud mesilased kooli ning nüüdseks oleme pea kuu aega Bee-Bot roboteid aktiivselt õppetöös kasutanud. Oleme mesilasi kasutanud peaaegu kõikides algklassides, samuti väikeklassides ning individuaalõpilaste õppetundides.

Esimese sammuna arutlesime  programmeerimisega seotud küsimuste üle üldisemalt, samuti selle üle, millised on laste senised kogemused ja kokkupuuted programmeerimisega. Samuti said lapsed ise roboti ja programmeerija rollis olla. Loomulikult ootasid õpilased põnevusega, et päris robot omatahtsi toimetama panna.

Selleks tutvusid lapsed Bee-Boti tööpõhimõtetega ning mäng ehk õppimine võiski alata. Meil on kasutada erinevad teemamatid, näiteks geomeetrilised kujundid, ilm, elukutsed jne. Bee-Bot4 Samuti tegime ise tähematid.

Beepot   
Esialgu panid õpilased mesilased liikuma etteantud korralduste kirjelduste alusel. Vanemad õpilased pidid lugema kirjeldusi geomeetriliste kujundite kohta ja seejärel need joonestama. Samuti oli oluline teemamatil olev info ehk kujundite kordamine, rühmitamine ja digrammide koostamine enne praktilise töö juurde asumist mesilastega. Käelise tegevusena joonistasid lapsed ise kujunditest koosnevaid nn koode. Kirjeldatud õpiloos lõimusid erinevad õppeained alates kunstist lõpetades eesti keelega. 

Tähemattidel koostasid õpilased olemasolevatest tähtedest sõnu ning juhendasid seejärel kaaslast õigete tähtede läbimiseks sobiva teekonna sisestamisel. Olulised on selle ülesande sooritamisel koostöö- ja kuulamisoskus lisaks häälikuanalüüsile.  

Beepot
Pärast tunni lõppu oli peamine küsimus, et millal me jälle seda teha saame. Samuti mainisid lapsed, et tore oli vaadata ka teiste laste roboteid. Tund oli õpilaste jaoks põnev ning ka naljakas. Bee-Botid pakkusid laste meelest võimalust nuputamiseks.

Bee-Boti kompaktrobotid pakuvad robootikas esimeste sammude tegemiseks alushariduses ja algklassides suurepäraseid võimalusi. Mesilased annavad väga palju võimalusi õppeainete lõimimiseks ning loovuse arendamiseks. Kindlasti tuleb ära kasutada laste mõtteid, sest olen kindel, et meie õpilastel on lennukaid ideid. Laste usin toimetamine ja säravad silmad on õpetajale suurepäraseks töötasuks.

Loo autor on Tuuli Koitjärv,
Vanalinna Hariduskolleegiumi algklassiõpetaja ja haridustehnoloog ning Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator