Kypsise keelekümblus internetis


Avaldaja:Madli Leikop18. Mai 2016

Koolielu ainekuude raames tutvustasime aprillis sõnavara õppimise tarkvara Kypsis. Nüüd avaldas Kypsis keelekümbluse brauserilaienduse Chrome´i jaoks.

Kypsis on veebipõhine sõnavara õppimise tarkvara, mis töötab sõnakaartide põhimõttel (tõlgitud nii eesti kui ka inglise keelde). See on mõeldud abivahendina õpikute, tundide ning kursuste juurde.

Tarkvara Kypsis abil on võimalik: 
•    luua kursuseid (nii avalikke kui ka peidetuid), lisada sõnagruppe ja sõnavara (või lasta õpilastel lisada), 
•    korrata sõnavara koos automaatsete meeldetuletustega pikenevate ajaintervallide tagant, 
•    lisada sõnade juurde vihjeid nende paremaks meeldejätmiseks, 
•    jälgida edasiminekut, 
•    soovi korral ennast teiste õpilastega võrrelda. 

Vaata varasemat artikilt Koolielus!

Nüüd avaldas Eesti iduettevõte Kypsis keelekümbluse brauserilaienduse Chrome'i jaoks.
 
Kypsise internetipõhine keelekümblus töötab järgmiselt – iga kord, kui kasutaja külastab mõnda veebilehte, tõlgib laiendus osa tekstist keelde, mida soovitakse õppida. Näiteks lause „Žürii hääletas reedese peaproovi põhjal“ muutub „The jury hääletas reedese main rehearsal põhjal“.
 
„Sellisel lahendusel on mitu eelist muu internetipõhiste keeleõppe ees,“ kommenteeris Kypsise kaasautaja Meelis Ojasild. Ta lisas: „Keelekümbluse abil õpitakse just sellist sõnavara, mida ka vaja läheb, ning seda alati kontekstis ja ilma lisaajakuluta.“
 
Laiendus võimaldab kasutajal valida tõlget enam kui 60 keele hulgast ning seadistada, kui suur protsent sõnu soovitakse tõlkida. Kasutamine on tasuta.
 
Kypsis on 2014 asutatud Eesti iduettevõte, mis pakub internetipõhiseid keeleõppelahendusi nii koolidele kui iseõppijatele.
 
Lisainfo:
 
http://www.kypsis.com
http://www.kypsis.com/et/language_immersion

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet