VEPA "Käitumisoskuste mäng" võib õpetajad naeratama panna


Avaldaja:Kai Klandorf23. Mai 2016

Tervise Arengu Instituut kutsub koolide esimesi klasse liituma VEPA "Käitumisoskuste mängu" programmiga. Tegemist on kogumiga meetoditest, mis lihtsustavad õpetaja tööd ja parendavad õpilaste igapäevaelu.

Tänapäeva õpetajal on lugematul arvul valikuid, kuidas tunde läbi viia, milliseid metoodikaid ja lähenemisi kasutada. "Käitumisoskuste mängu" metoodika koosneb erinevatest tõenduspõhistest märguannetest ja elementidest, mis on koheselt igapäevatundides rakendatavad ja toovad ka oodatud kasu: õpilased suudavad paremini keskenduda ja nende enesekontroll tõuseb.

VEPA "Käitumisoskuste mäng" on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Klassi kui meeskonna toimimisel on äärmiselt oluline koostöö, mille kujunemisse panustab iga õpilane. "Käitumisoskuste mängu" metoodika rakendamine aitab kaasa ka klassi meeskonnatunde kujunemisele. Ühine tegutsemine parema tulemuse nimel tõstab klassi kui terviku tähtsust.

Tervise Arengu Instituut on rakendanud programmi 2014. aastast alates. Enam kui pooled eelmisel aastal programmi rakendanud õpetajatest tõid programmi kasutegurina välja, et õpilased teevad üksteisega rohkem koostööd ja märkavad ise rohkem üksteise juures nii head kui ka halba käitumist. Vaata, mida räägivad õpetajad VEPA mängust

Praegu on koolidel ka suurepärane võimalus programmiga liituda ja hakata metoodikat juba järgmisel kooliaastal ka ise rakendama. Ootame programmiga liituma kõiki esimesi klasse, kus asub sügisel õppima vähemalt 13 õpilast. Piirarvust veel väikesemad klassid peavad kahjuks aasta ootama ja saavad liituda programmiga 2017/18 kooliaastal. 

Kui ka Sina soovid oma koolis või klassis VEPA metoodikat rakendada, siis vaata lähemalt http://www.terviseinfo.ee/vepa või kirjuta programmijuhile, Kai Klandorfile - kai.klandorf@tai.ee.

VEPA mängust ja metoodika põhimõtetest loe lähemalt siit: VEPA infokiri.pdf

Programmi rahastab Siseministeerium ja Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Haridus- ja Noorteamet