Kirjandusklassika lugemislaager emakeeleõpetajatele


Avaldaja:Anu Seppa25. Mai 2016

Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing kutsub kolmandat aastat emakeeleõpetajaid kirjandusklassika lugemislaagrisse, mis toimub 25.–26. augustil Oskar Lutsu majamuuseumis, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis ja Betti Alveri Muuseumis.

2016. aasta lugemislaagri eesmärk on võtta vaatluse alla Oskar Lutsu ja Betti Alveri loomingu kaasaegsed lugemismudelid. Lugemislaagri käigus loetakse ja analüüsitakse kirjanike tekste, samuti peavad kirjanike uurijad ettekandeid Lutsu ja Alveri teostest. Avatakse uusi tõlgendusmalle, aga ka loetakse koos, et üheskoos värskelt tekstidega suhestuda. 

Täpsem info on siin:Kirjandusklassika lugemislaager emakeeleõpetajatele

Haridus- ja Noorteamet