Rakveres annab vesi õuesõppele jõudu


Avaldaja:Laura Vetik25. Mai 2016

25.–26. maini toimub TLÜ Rakvere kolledžis rahvusvaheline õuesõppe konverents. Teema on merekultuuri aastale kohaselt „Vesi meile jõudu annab, vesi suuri laevu kannab.“

124 osalejast on enamus lasteaiaõpetajad, esindatud on ka klassiõpetajad, muuseumite ja loodushariduskeskuste töötajad ning lihtsalt huvilised. Teadmiste ja oskuste pagasit saab täiendada õpiõuedes, kus tegevusi viivad läbi nii professionaalsed koolitajad kui ka lasteaiaõpetajad. Väliskülalistest jagavad oma kogemusi ja mõtteid Zilvinas Karpis Vilniuse õuesõppe-lasteaiast ja Angel Scollan Middlesexi Ülikoolist Londonist.

Teemad ulatuvad looduse tundmaõppimisest, käelistest tegevustest ning muinasjuttudest nutivahendite kasutamiseni. Paralleelselt toimub 5 – 6 õpiõue, kolledži kodulehelt leiab konverentsi järel infot kõikides õpiõuedes toimunu kohta.

„Osalejate tagasiside on olnud väga hea, olen igal aastal pidanud andma lubaduse, et konverents tuleb ka järgmisel aastal,“ ütles ettevõtmise korraldaja, kolledži eelpedagoogika lektor Lehte Tuuling.

TLÜ Rakvere Kolledžis on koostöös RMK Sagadi Looduskooli ja Keskkonnaameti Loodushariduskeskusega Palmses juba aastaid pööratud erilist tähelepanu tulevaste lasteaiaõpetajate keskkonnateadlikkuse arendamisele ja oskuste kujundamisele, mis võimaldaks seda temaatikat lõimida õppe-kasvatustegevusse. Teema on aktuaalne ka täiendkoolituse valdkonnas.

Konverentsi läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Allikas: Tallinna Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet