Selgunud on parimad eTwinningu projektid


Avaldaja:Laura Vetik27. Mai 2016

Täna selgusid 2015/16. õppeaasta eTwinningu projektivõistluse parimad tööd. Esikoha vääriliseks nimetati Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli projekt, mis aitab lasteaialapsi mängude abil õpetada.

Võistlusele esitati 28 tööd üldhariduskoolidest ja lasteaedadest üle Eesti. Esimese koha pälvis Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpetaja Leila Lehtmets oma projektiga „Let’s play“, mis hõlmab üheksat riiki ja on mõeldud 3-6-aastastele lastele. Projekti käigus kogusid õpetajad eri riikide traditsioonilisi mänge, mida oma lasteaiarühmaga läbi mängisid. Mängude kaudu arenesid laste koostööoskused, keskendumisvõime, tähelepanuoskus, samuti õpiti tundma meie ühist kodu Euroopat. Žürii sõnul oli tegemist lihtsa ja vahva projektiga, kus kõik on olemas.

rsz_dsc02267.jpg

Parimate projektide autorid: Terje Mägi, Leila Lehtmets ja Kairi Mustjatse.

Teise koha saavutas Martna Põhikooli õpetaja Kairi Mustjatse tööga „Across the Baltic Sea“, mille eesmärgiks oli lõimida omavahel kultuuri ja programmeerimist. Projekti käigus valmistasid õpilased esmalt oma riigi ja kultuuri kohta online-viktoriini, seejärel loodi Scratch’is programmeerides mänge ja animatsioone teiste riikide kultuuri ja geograafia kohta. Žürii tõi projekti puhul välja põneva idee, lihtsuse ning loogilise plaani.

Kolmanda koha sai Vastseliina Gümnaasiumi õpetaja Terje Mägi projektiga „eTwinning Tree“. "eTwinning Tree" on koostööprojekt, kuhu kuulub 24 kooli üle kogu Euroopa. Projekti käigus pöörati tähelepanu loodusele, selle säilimisele ja säästmisele. Koostööna valmis ühisraamat „eTwinning Tree“, kuhu iga riigi õpilased on kirjutanud jutu ning lisanud pilte silmapaistvast puust enda piirkonnas. Žürii kiitis autoreid vahva idee eest teha käsitsi projektiraamat ja saata see posti teel kõigile projektipartneritele edasi. Projekti tugevustena tõsteti esile ka online-kohtumisi ning ülevaatlikku tegevuskava.

Kümne parima projekti hulka jõudsid veel: Loo Keskkooli õpetaja Piret Kelgo projekt „Hallo neue Freunde“; Juuru Eduard Vilde Kooli õpetaja Helle Kiviselja projekt „Show me your nature“; Kohtla-Järve lasteaia Tareke õpetaja Ene Kruzmani projekt „Preschool’s walk through the autumnal nature“; Tallinna Lasnamäe Põhikooli õpetaja Margarita Shmatova projekt „My castle, our world“; Põlva Põhikooli õpetaja Aimi Jõesalu projekt „Ütehkuun“; Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpetaja Deniss Tšertovi projekt „My Fascinating Town“; Pirita-Kose lasteaia õpetaja Eve Saare projekt „Singing Games“.

rsz_dsc02264.jpg

Projekte hindasid eTwinningu eksperdid Meeri Sild, Mari Tõnisson, Ingrid Maadvere, Varje Tipp, Laine Aluoja ja Merike Sikk. eTwinningu hindamismudeli alusel vaadeldi nii projektide pedagoogilist uuenduslikkust, õppekava lõimimist erinevates õppeainetes, suhtlemist ja infovahetust partnerkooliga, koostööd partnerkoolide vahel, aga ka tehnoloogia kasutamist ning projekti tulemusi ja mõju.

eTwinning on rahvusvaheline koostöö programm, mis annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda. Loe lähemalt eTwinningust ja sellest, kuidas koostöövõrgustikuga liituda: http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet