Võrumaal algas gümnaasiumiõpilaste riigikaitselaager "Reibas rästik"


Avaldaja:Madli Leikop31. Mai 2016

Võrumaal algas riigikaitselaager "Reibas rästik", mis tõi metsas hakkamasaamist ja sõduritarkusi õppima ligi 270 gümnaasiumiõpilast üle Eesti.

"Riigikaitselaagris saavad gümnasistid hea ülevaate sellest, millega väljaõppel kaitseväes tegeletakse," ütles 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni 1. kompanii rühmaülem leitnant Margus Lumi. "Samuti annab laager tulevastele nooremallohvitseridele hea võimaluse harjutada erinevast keeleruumist ja keskkonnast tulevate õpilaste õpetamist."

Kuperjanovi jalaväepataljoni jaanuarikutse ajateenijad ehk tulevased nooremallohvitserid õpetavad laagris osalejatele nii elu kasarmus kui metsalaagris. Samuti teevad õpilased Taara linnakus riviharjutusi ning õpivad käsitulirelvadest laskma. Lisaks riigikaitseliste teadmiste andmisele on laagri eesmärk lõimida erinevaid rahvusi ja koole, sest eesti- ja muukeelsed õpilased on allüksustes kooli või emakeelt arvestamata.

Kolm päeva kestvas 2. jalaväebrigaadi ja MTÜ Riigikaitse Rügemendi korraldatud gümnasistide riigikaitselaagris osalevad Võru Gümnaasiumi, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Nõo Reaalgümnaasiumi, Lähte Ühisgümnaasiumi, Tartu Kutsehariduskeskuse, Narva Keelelütseumi ja Narva Kesklinna Gümnaasium õpilased.

IMG_7611.jpg

Riigikaitseõpetus on valikaine, mida kaitseväelased ja kaitseliitlased õpetavad enam kui 150 gümnaasiumis ja kutsekoolis üle Eesti. Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele ning annab aimu ajateenistuses õpetatavatest oskustest.

Allikas: Eesti Kaitseväe kodulehekülg. Foto: Jaanika Ojakõiv.

Samal teemal: