Haridusasutused võtavad õppijaid vastu uue sisseastumise infosüsteemiga


Avaldaja:Madli Leikop01. Juuni 2016

Juunis algab kõrgkoolides sisseastumisperiood, mida sel aastal viiakse läbi uuendatud sisseastumise infosüsteemi (SAIS) abil. Uut SAIS-i rakendab 19 Eesti haridusasutust ning selle kaudu esitatakse igal aastal ligikaudu 50 000 avaldust.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) hallatav SAIS on veebipõhise sisseastumise toetamiseks kasutusel olnud ligi kümme aastat. Alates sellest suvest saavad haridusasutused kaasaegsema väljanägemise ja täienenud funktsionaalsusega infosüsteemi. “Tehnoloogia peab toetama tööprotsessi ja olema selle tarbijale kasulik,“ ütles HITSA Infosüsteemide Arenduskeskuse juht Evelin Kasenõmm. „Sel aastal sisuliselt piloodime, kogume reaalset kasutajakogemust ning usun, et uuenenud SAIS-ist kujuneb huvigruppidele väärtuslik tööriist sisseastumise läbiviimiseks.“

Uus süsteem on kandidaadi jaoks mugavam, andes selge ülevaate kandideerimise hetkeseisust. Kogu info sisseastumise kohta on koondatud ühte süsteemi – SAIS-is on liidetud info haridusasutuste konkurssidest, esitatud avaldustest ja sisseastumiseksamitest, samuti kandidaadi positsioonist konkursside pingeridades. SAIS pärib andmeid erinevatest riiklikest süsteemidest nagu Rahvastikuregistrist, Eesti Hariduse Infosüsteemist ja Eksamite Infosüsteemist ning tagab, et neid näevad ainult selleks volitatud vastuvõtutöötajad. 

Süsteem on kasutajasõbralikum ja paindlikum ka haridusasutustele, võimaldades vastuvõtutöötajatel mugavamalt kandidaadiga suhelda, iga kooli vastuvõtutingimustest lähtuvalt süsteemi seadistada ning esitatud avaldusi menetleda. SAIS aitab korraldada ülejäänud vastuvõtuprotsessi kuni sisse saamiseni, sh teadete vahendamist poolte vahel, õppekoha vastuvõtmist või sellest äraütlemist jne. Avaliku kasutaja, näiteks lapsevanemate ja meedia jaoks, kuvatakse info konkursside statistika ning vastuvõetute kohta reaalajas. 

Sisseastumise infosüsteem on kasutusel enamikus Eesti kõrgkoolides (16) ja kolmes kutseõppeasutuses. „Loodame, et kõigi ühise pingutuse tulemusena loodu on verstapostiks, mis nii õppuritele kui ka haridusasutustele täiendavat väärtust loob ning sisseastumisega seotud protseduure hõlbustada aitab,“ sõnas SAIS-i tehnilise arendustöö eest vastutav Finestmedia avaliku sektori valdkonnajuht Jan Urva.

Sisseastumisavalduse esitamiseks tuleb süsteemi sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Iga haridusasutus kasutab SAIS-i vastavalt enda sisseastumistingimustele, seega tuleks kõikide kooli ja sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduda konkreetse haridusasutuse vastuvõtuspetsialistide poole.

Rohkem infot: http://www.sais.ee

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet