eTwinningu võluv lihtsus


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuni 2016

eTwinningu projektivõistluse seekordne võidutöö kinnitas taas, et digivahendid toetavad õppetööd, mitte ei asenda seda: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli projekti „Mängime!“ kogu mõte ja eesmärk on 3–6-aastaste laste rõõm mängimisest ja liikumisest.

2015/16. õppeaasta eTwinningu projektivõistlusel sai esikoha Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpetaja Leila Lehtmets oma projektiga „Mängime“ („Let`s play“), mis hõlmas üheksat riiki ja on mõeldud 3–6-aastastele lastele. Hindajad rõhutasidki, et hea projekt ei pea olema aastaid kestev, sadade projektipartnerite ja digitaalse mölluga, sageli peitub võlu hoopis lihtsuses. „Mängime!“ on hindajate arvates lihtne, lapsi kaasav, rõõmus, liikuv, suurepärane, seal on kõik olemas. See on nn KISS-projekt: keep it small and simple (hoia see väikese ja lihtsana).   

DSC02258.JPG

Leila Lehtmets

Projekti käigus valisid iga riigi lapsed tuttava lastemängu, mida nad lasteaiarühmas (õues) mängisid ja mille õpetajad videosse võtsid. Videot jagati projektipartneritega ja nii said kõik kõigi mänge proovida. Mängude kaudu arenesid laste koostööoskused, keskendumisvõime, tähelepanuoskus.

Leila Lehtmets: „Minul on 4–5-aastaste rühm. Nii väikesed arvutis ei toimeta, ehkki nad väga tahaksid. Oli vaja projekti, mis haaraks lapsi ja kus nad saaksid ise tegutseda, ise otsustada. Meie projektis ei ole uudseid tehnilisi lahendusi, on lihtsad videod. Aga selle kompenseerib laste ja õpetajate rõõm mängust. Lapsed ise valisid filmimise koha ja mängu. Projekti õnnestumist näitab ka see, et siiamaani teevad lapsed ettepanekuid – mängime nüüd tšehhi mängu, mängime nüüd poola mängu.“

Teise koha saavutas Martna Põhikooli õpetaja Kairi Mustjatse tööga „Üle Balti mere“ („Across the Baltic Sea“), mille eesmärgiks oli lõimida kultuuri ja programmeerimist. Hindajad leidsid, et ka see on nn KISS-projekt: keep it small and simple.

Projektis oli kaks partnerit, Martna kool ja kool Poolast (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego). Projekt hõlmas lapsi vanuses 10 kuni 13 eluaastat. Projekti mõte oli viktoriinide kaudu tundma õppida teist riiki, kultuuri ja ajalugu, samas saades omagi maa kohta uusi teadmisi. Õpilased valmistasid esmalt oma riigi ja kultuuri kohta online-viktoriini, seejärel loodi Scratch’is programmeerides mänge ja animatsioone teiste riikide kultuuri ja geograafia kohta ja seda viktoriinilahendusest saadud teadmiste põhjal. Žürii tõi projekti puhul välja põneva idee, lihtsuse ning loogilise plaani, uuenduslikkuse, kaasaegse tehnoloogia oskusliku kasutamise. 

DSC02254.JPG

Kairi Mustjatse (paremal) tutvustab oma projekti

Kairi Mustjatse: „Projekt sai alguse Tallinnas ühel eTwinningu koolitusel. Meie eesmärk oli luua virtuaalne jalutuskäik, virtuaalne mäng, mis põhineb teiselt riigilt saadud teadmistele ja infole. Otsisime Eesti kohta  küsimusi, kokku 13 küsimust spordist kultuurini. Poolakad tegid enda kohta sama. Näiteks kas teie oskate vastata, kes on Poola jalgpallikoondise peatreener? Nii saadi vastastikku palju uusi teadmisi. Uute teadmiste põhjal programmeerisime virtuaalsed jalutuskäigud. Meie kooli lapsed töötasid kahes grupis, osalesid õpilased 4.-7. klassini, aktiivsed programmeerimisringi lapsed. Noorematele jäi kujunduselementide joonistamine, suuremad programmeerisid ja õpetasid nooremaid.“

Kolmanda koha sai Vastseliina Gümnaasiumi õpetaja Terje Mägi projektiga „eTwinningu puu“ („eTwinning Tree“). Selles projektis oli 41 projektipartnerit pea 20 koolist üle Euroopa. Projekti käigus pöörati tähelepanu loodusele, selle säilimisele ja säästmisele. Žürii tõi esile projekti jätkusuutlikkuse, loovuse, õppetööga lõimituse, emotsionaalsuse, õppimisrõõmu, pikaajalise koostöö, eTwinningu puu istutamise kampaania. Koostööna valmis ühisraamat „eTwinning Tree“, kuhu iga riigi õpilased on kirjutanud jutu ning lisanud pilte silmapaistvast puust enda piirkonnas. Žürii kiitis autoreid vahva idee eest teha käsitsi projektiraamat ja saata see posti teel kõigile.  

DSC02233.JPG

Terje Mägi (paremal) ja HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla eTwinningu tunnustusüritusel

Kokku esitati sel õppeaastal eTwinningu projektivõistlusele 28 tööd üldhariduskoolidest ja lasteaedadest üle Eesti. Kahjuks ei tulnud seekord ühtegi tööd kutseõppeasutustest. I, II ja III koha saanud projektide juhendajad võivad auhinnaks valida osalemise ühel rahvusvahelisel eTwinningu koolitusel, nende õpilased saavad auhinnaks aga osalemise töötoas, kus õpitakse uusi digivahendeid kasutama. Uued oskused kuluvad uute eTwinningu projektide juures marjaks ära.

2015/16. õppeaasta parimaid eTwinningu projekte tunnustati tänuüritusel Tallinnas 27. mail. 

DSC02215.JPG

eTwinning on rahvusvaheline koostööprogramm, mis annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda. Eestis koordineerib eTwinningu tegevusi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. 

Fotod: Laura Vetik.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet