eTwinning kodulinnast laulumängudeni


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuni 2016

Lisaks kolmele 2015/16. õppeaasta parimale eTwinningu projektile tunnustati tänavusest eTwinningu-aastast kokkuvõtteid tehes ka kõige omanäolisemaid töid. Kes paistis silma kodukoha hea tundmisega, kes kasutas uudseid digivahendeid, kes panustas õpirõõmule.

eTwinningu tänuüritusel 27. mail Tallinnas märgiti lisaks esikolmikule ära veel seitse projekti. 

Loo Keskkooli õpetaja Piret Kelgo projekti „Hallo neue Freunde“ iseloomustas žürii kui lihtsat ja loogilist tööd, kus projektipartnerite tegevused olid tõeliselt lõimitud. Projektis lõid kaasa 15–17-aastased õpilased kolmest koolist; Eestist, Poolast ja Horvaatiast. Projektipartnerid vahetasid infot oma kooli ja noorte vaba aja veetmise kohta, põhirõhk oli võõrkeeleõppel ja koostööoskuste arendamisel.

DSC02219.JPG

Meeri Sild tutvustas parimaid projekte

Juuru Eduard Vilde Kooli õpetaja Helle Kiviselja projekt „Näita mulle oma loodust“ („Show me your nature“) keskendus loodusele ja keskkonnale nagu pealkirjast arvata võibki. Juuru kooli projektipartner oli kool Prantsusmaalt (Lycee Horticole et Rural Privé du Haut Nivernais), projektis osalesid 15–16-aastased õpilased. Hindajad tõid välja järgmist: huvitav ja vajalik teema, kindlasti arenes õpilaste silmaring. 

Üksteisele tutvustati digivõimalusi kasutades oma maa looduskaitsealade (Lahemaa rahvuspark, Soomaa rahvuspark) loomi ja taimi, samuti looduskaitse põhimõtteid. Arutleti, mis üldse on rahvuspark ja miks seda vaja on. 

IMG_3602.JPG

Kohtla-Järve Lasteaia Tareke õpetaja Ene Kruzman esitas koos oma õpilastega konkursile kuus eTwinningu projekti, neist „Lasteaialaste jalutuskäik sügiseses looduses“ („Preschool`s walk through the autumnal nature“) leidis hindajate poolt äramärkimist – käsikäes käivad kunst, mäng, muusika ja loodus, loomisrõõm ja omavaheline suhtlemine; väga huvitav, sellele vanusele sobiv projekt, kasutatud on ühistööks sobivaid vahendeid. Kokku tegutses 23 projektipartnerit. 3–6-aastased lapsed jälgisid muutuseid sügiseses looduses, jagasid tähelepanekuid, korjasid sügisande. Lõpptulemusena  sündis virtuaalne näitus nähtust ja kogetust.  

Ajalugu, reaalse ja virtuaalse maailma põimumine iseloomustab Tallinna Lasnamäe Põhikooli õpetaja Margarita Šmatova projekti „Minu kindlus, meie maailm“ (My castle, our world“).  Žürii arvamus: „Väga lahe õppeprotsessi toetav projekt, väga hea projektiplaan. Kaasatud palju õpilasi, hea on vahepealne tagasiside.“ Projektis oli 135 projektipartnerit, õpilased vanuses 12 kuni 15 eluaastat. Iga projektipartneri kooli piirkonnas või linnas on loss või kindlus, mille ajalugu teistele tutvustati.  Kokku sai neist kõigist lõpuks e-raamatu.

DSC02285.JPG

Õpetajad katsetasid robootikat

Põlva Põhikooli õpetaja Aimi Jõesalu projektis „Ütehkuun“ tõstis žürii esile ühisõppimist, õpimotivatsiooni, vaheldusrikkust, mitmekesiseid töövahendeid. „See projekt on tõeline fun,“ leidsid hindajad.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpetaja Deniss Tšertovi projekt „Minu põnev linn“ (My Fascinating Town“) sai žüriilt palju kiidusõnu – lihtne, kodukohta väärtustav, õpilasi kaasav, tõeliselt huvitav projekt, sellisel viisil õppimine ja oma maa tutvustamine on noortele põnev. Valminud videotel on ka hiljem väärtus, neid saab õppetöös kasutada. Kõik partnerid on projekti võrdselt panustanud. Lihtne idee, praktiline väljund, loov lähenemine.

DSC02273.JPG

Nelja kuu jooksul (september-detsember 2015) salvestasid Eesti, Hispaania, Portugali, Itaalia, Prantsusmaa ja Poola õpilased oma kodulinnast lühikesi videoklippe. Otsiti vaatamisväärsusi, ajaloolisi paiku, põnevaid ehitisi, kaunist linnaloodust. TwinSpace´is sai igaüks videoid näha ja küsimusi küsida.  Lõpuks hääletati, missugune on kõige huvitavam video. 

Pirita-Kose Lasteaia õpetaja Eve Saare projekti „Laulumängud“ („Singing Games“) hinnati kui mängulist, rõõmsat ja kaasahaaravat. Väga hea idee ja toredad videod, projekti tugevuseks on paljud partnerid, kellelt palju õppida. Väga hästi korraldatud tulemuste esitlemine. Lõimitud erinevad õppeained.  
Selles projektis esitasid rühmad laulumänge oma emakeeles, mida teised said videos vaadata. Siis õpiti üksteise laulumänge ja jagati neid samuti videos. 

Kokku esitati sel õppeaastal eTwinningu projektivõistlusele 28 tööd üldhariduskoolidest ja lasteaedadest üle Eesti. Projekte hindasid eTwinningu eksperdid Meeri Sild, Mari Tõnisson, Ingrid Maadvere, Varje Tipp, Laine Aluoja ja Merike Sikk. eTwinningu hindamismudeli alusel vaadeldi nii projektide pedagoogilist uuenduslikkust, õppekava lõimimist erinevates õppeainetes, suhtlemist ja infovahetust partnerkooliga, koostööd partnerkoolide vahel, aga ka tehnoloogia kasutamist ning projekti tulemusi ja mõju.

eTwinning on rahvusvaheline koostöö programm, mis annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda. eTwinningu tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Fotod: Laura Vetik ja Madli Leikop.

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet