Konverents "Uudseid lähenemisi mahepõllumajanduse õpetamisel"


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuni 2016

Eesti Maaülikool korraldab 14. juunil Tartus konverentsi teemal „Uudseid lähenemisi mahepõllumajanduse õpetamisel“.

Konverentsi eesmärgiks on tutvustada mahepõllumajandust ja selle õpetamisega seotud aspekte ja kogemusi rahvusvahelise projekti EPOS (eesti keeles: mahesektori vajadustele vastav innovaatiline haridus) näitel.
Osalema on oodatud põhikoolide ja gümnaasiumite loodusainete õpetajad, kutse- ja kõrgkoolide õppejõud, mahetootjad ja kõik teised huvilised.

Konverents: Uudseid lähenemisi mahepõllumajanduse õpetamisel
14. juuni 2016, Tartu

Aeg: 11.00-15.00

Koht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Õssu küla, Ülenurme vald, Tartumaa. Kohale saab linnaliini bussiga nr 7, peatus Eerika. Täpne asukoht: http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/

Ettekanded
•​Mahepõllumajandus, uudsed lähenemised õpetamises, projekti EPOS tutvustus - Anne Luik, Eesti Maaülikool

•Mahesektori ootused õpetamise osas - Darja Matt, Eesti Maaülikool

•Lõuna: mahesupp, kohv

•Probleemipõhise õppe korraldus ja kogemus - Liina Talgre, Eesti Maaülikool

•EPOSe rahvusvahelise kursuse kogemus - Alice Aav, Eesti Maaülikool

•Probleemipõhine õpe ettevõttes - Lisan Tuuling, Eva-Loona Ebber, Annika Jõemaa, Eesti Maaülikool

•Ettevõtja kogemus probleemipõhise õppega - Moonika Välja, Valete Ökokaubad

•Soovijatele Eesti Maaülikooli mahekatsete tutvustus

Konverents on tasuta. Osalejatele väljastatakse tunnistus konverentsil osalemise kohta. Lisainfo ja registreerimine hiljemalt 10. juuniks aadressil mahekeskus@emu.ee või tel 5304 4003.

Konverents toimub projekti EPOS raames, toetab ERASMUS+ programm. Lisainfo: http://mahekeskus.emu.ee/tegevused/rahvusvahelised-projektid/epos/

Allikas: Maaülikooli pressiteade.

Samal teemal: