Juhendmaterjal "HEV-õppuritele kutseeksamite korraldamine ja kohendamine"


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuni 2016

SA Innoves on valmis saanud juhendmaterjal „Hariduslike erivajadustega õppuritele kutseeksamite korraldamine ja kohendamine“. Materjali leiab Innove kodulehelt.