ABB andis TTÜ-le üle uue põlvkonna koostööroboti


Avaldaja:Madli Leikop17. Juuni 2016

ABB AS andis Tallinna Tehnikaülikoolile (TTÜ) üle uue põlvkonna koostööroboti YuMi. Robot paigaldatakse TTÜ mehhatroonikainstituudi laborisse ning selle abil saavad oma teadmisi ja oskusi täiendada ning uusi projekte läbi viia Tehnikaülikooli mitme teaduskonna teadlased ja üliõpilased.

”Eestlased on tehnoloogiausku rahvas ning just meil, Tallinna Tehnikaülikoolil, tuleb Eestis olla uute tehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel teenäitaja. Seda saame teha vaid siis, kui teeme koostööd selle valdkonna silmapaistvate ettevõtetega. Tehnikaülikool hindab väga kõrgelt aastaid kestnud koostööd ABBga. Täna on selles koostöös uus verstapost – meie üliõpilaste ja teadlaste käsutuses on uusima põlvkonna YuMi koostöörobot,“ kinnitas TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal.

_MG_4066s.jpg

Teadusprorektor Veinthal lisas, et eriliseks muudab koostööroboti asjaolu, et see on tänu oma suurepärastele sensoritele, masinnägemisele ja intelligentsele juhtimisalgoritmidele võimeline inimene-masin koostöös tegema tehnoloogilisi operatsioone inimesele ohutul viisil, ning ei vaja enda ümber mingeid täiendavaid turvaalasid või –piirdeid.

Uut robotit kasutatakse eeskätt mehhatroonika, robootika ja automaatika ning teiste erialade magistri- ja doktoriõppes. YuMi (you and me) saab olema  üheks oluliseks laboriseadmeks uusimate tootmise automatiseerimise lahenduste tutvustamisel tudengitele. Samuti kasutatakse robotit uute arukate tööstusrobootika juhtimisalgoritmide ning masinnägemise tööstuslahenduste kursustes ja projektides. Robotit YuMi hakatakse kasutama ka ettevõtetele suunatud teadus- ja arendusprojektides. Juba lähiajal käivitatakse ka ettevõtetele suunatud tööstusliku robotitehnoloogia täienduskoolitus, kus ABB uusima robottehnoloogia rakendamisel on keskne koht.

_MG_4127s.jpg

”YuMi üleandmine on osa ABB ja TTÜ mitmetasandilisest koostööst,” märkis ABB Balti riikide juht Bo Henriksson. ”2012. aastal sõlmitud lepinguga oleme määratlenud mitmed koostöövaldkonnad nagu õppekavade arendamine, praktikad, stipendiumid, teadustööde juhendamine, aga ka teadus- ja arendustegevus ning koostööprojektid.”

Henriksson nentis, et YuMi näol on tegemist tänapäeva robootika viimase sõnaga. ”On oluline, et TTÜ tudengid saavad oma käsutusse uue põlvkonna tippsaavutuse,” rõhutas Henriksson. ”YuMi turuletulek 2015. aastal tähistas uue ajajärgu sündi robotimaailmas. ABB-s aastatepikkuse teadus- ja arendustegevuse tulemusena sündinud koostöörobot YuMi võimaldab muuta inimese ja roboti vahelise koostöö reaalsuseks.”

_MG_4140s.jpg

YuMi kaks õlga, paindlikkus, kaameral põhinev asukohapositsioneering ja väljapaistev disain teevad temast uue põlvkonna roboti, tulevikunägemuse realiseeringu. ”YuMi on maailma esimene koostöörobot, mis suudab töötada külg külje kõrval inimesega ja täita samu ülesandeid, vastates samal ajal kõikidele ohutusnõuetele,” ütles Henriksson. ”YuMi on juhitav vajadusel ka nutiseadmest ning omab täpsust, mida võiks võrrelda niidi nõela taha ajamisega. YuMi muudab radikaalselt viisi, kuidas me mõtleme komplekteerimisautomaatikast.”

1918. aastal asutatud TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mille unikaalsus peitub tehnika, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest. Ülikoolis on  700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 70 000-ni. 

_MG_4117s.jpg

ABB (http://www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 135 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Allikas: TTÜ pressiteade. Fotod: Edmond Mäll, TTÜ. 

Samal teemal:

 

 

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet