Tallinna Ülikool õpetas õpetajatele matemaatikat


Avaldaja:Madli Leikop17. Juuni 2016

16. juunil said Tallinna Ülikoolis lisaeriala tunnistuse esimesed 24 õpetajat, kes läbisid põhikooli matemaatikaõpetaja aastase õppeprogrammi.

Need on pedagoogid, kes põhiaine kõrval annavad koolis ka matemaatikatunde, aga on sel alal iseõppijad. 

Digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika dotsendi Madis Lepiku sõnul oli programmi avamine tingitud Eesti hariduses toimunud muutustest: ülikooli lõpetanud matemaatikaõpetajate arv on langenud alla kriitilise piiri. Sageli õpetavad põhikoolides matemaatikat teiste ainete pedagoogid, kellel puudub erialane ettevalmistus. Matemaatikaõpetuse traditsiooniliselt kõrge taseme hoidmiseks vajavad nad süstemaatilist täiendõpet ning just seda programm võimaldabki.

EHISe andmetel õpetab Eesti koolides matemaatikat paarsada erialase ettevalmistuseta inimest, kelle seas on nii füüsika-, keemia- kui ka bioloogiaõpetajaid, aga ka koolis töötavaid haritud agronoome ja insenere. Nende koolitamist alustas Tallinna Ülikool eelmisel sügisel, õppimas käidi nädalavahetustel.

Osalejate hinnangul oli programm pingutust nõudev, kuid huvitav, pakkudes värskeid ideid ja lähenemisnurki. Kas sai kaasõppijatega tööalaseid kogemusi vahetada.

Programmi korratakse järgmisel õppeaastal.

Allikas: TLÜ pressiteade. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet