Narva Kutseõppekeskuse õpirändeprojekt sai kõrge hinnangu


Avaldaja:Madli Leikop20. Juuni 2016

Narva Kutseõppekeskuse õpilased ja töötajad saavad ka järgmisel kahel aastal Erasmus+ programmi abiga välismaale praktikale ja stažeerima.

Projekti “Euroopas õppides meistriks 3” rahastatakse täies mahus ja projekt annab kahel järgneval õppeaastal 42 õpilasele võimaluse läbida praktika välisriigis tegutsevas ettevõttes. Lisaks osalevad 23 töötajat õpirännetes partnerkoolidesse.

“Hindajate otsus rahastada projekti täismahus on kõrge tunnustus meie spetsialistide tööle,” ütles kutseõppekeskuse direktor Veidenbaum. “Praktikate korraldamine õpilastele ja töötajatele arenguvõimaluste loomine on läbi aastate olnud meie prioriteetsed tegevusvaldkonnad, saame selles vallas jätkata aktiivset koostööd Euroopa partneritega.”

Projekti “Euroopas õppides meistriks 3” eesmärkideks on korraldada järgmisel kahel aastal kvaliteetsed õpiränded, mille kaudu suureneb Narva õppurite võimekus siseneda tööturule, kooli töötajad saavad õppida koostööpartnerite parimatest kogemustest.  

Projektis osalevad õppeaastate 2016–2017 ja 2017–2018 põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes ja keskkooli baasil kutseõppes õppivate 2. ja 3. kursuse multimeediumi, autotehniku, mehhatrooniku, ehitusviimistluse, koka, pagar-kondiitri ja keevituse erialade õppegruppide motiveeritumad õpilased.

Õpirännetel osalejad saavad Europass Mobility tunnistuse ning erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpitulemusi arvestatakse õppe osana.

Rahvusvaheliste projektide elluviimine populariseerib kutseharidust maakonnas, loob aluse õppekvaliteedi tõstmiseks ja õppidasoovijate arvu suurendamiseks.

Kutseõppekeskuse direktori Riina Veidenbaumi sõnul võtab tänane Narva Kutseõppekeskus uuest õppeaastast Ida-Viru maakonnas ühendatud kooli kaasa Euroopa Liidu programmi Erasmus+ õpirännete korraldamise kõrge taseme.

“Alates 2016. aasta 1. septembrist Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kutsehariduse õpirände harta taotluse saamiseks ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks tegime sellel õppeaastal tihedat koostööd kolleegidega Jõhvist,” rääkis Veidenbaum. “Tahame jätkata ühendatud koolis kolme õppekoha õppijatele ja töötajatele kvaliteetsete õpirännete läbiviimist.”

Neljapäeval, 16. juunil toimus Erasmus+ “Euroopas õppides meistriks” projekti lõppkonverents ja projekti “Euroopas õppides meistriks 2” vahekonverents. Mõlemas projektis osalenud õpilased jagasid oma kogemusi ja muljeid, lisaks anti ülevaade käimasolevatest projektidest ja ka uuest Erasmus+ “Euroopas õppides meistriks 3” projekti võimalusest järgmise kahe aasta jooksul. Traditsiooniliselt ilmus Põhjaranniku erileht.

 Allikas: kutseõppekeskuse pressiteade. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet