2016. a riigieksamite esmased tulemused kinnitavad viimaste aastate keskmisi


Avaldaja:Madli Leikop21. Juuni 2016

Selle aasta riigieksamite keskmised tulemused kinnitavad suures osas viimase kolme aasta keskmisi. Matemaatika riigieksami tulemus on eelmiste aastatega võrreldes tõusnud ja eesti keele, eesti keele teise keelena ning võõrkeelte eksamite tulemused aastate lõikes stabiilsed.

Matemaatika eksamiks said õpilased valida kas kitsa või laia matemaatika eksami. Kitsa eksami valis 3440 ja laia eksami 4604 noort.  Kitsa matemaatikaeksami keskmine tulemus sel aastal on 39,9  ja laia eksami keskmine tulemus 56,3 punkti. 

Sihtasutus Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi usub, et matemaatika eksami keskmise tulemuse tõus näitab kindlalt kolm aastat toiminud riigieksamite süsteemi juurdumist: „Keskmise tulemuse tõus rõõmustab ja näitab, et ilmselt on nii varasema õppimisotsuse tegemine kitsa ja laia kursuse, kui sel aastal ka matemaatika eksami valikul, olnud teadlikum. Eksamisüsteem on stabiilne ja nii õpilased kui õpetajad on sellest lähtudes tublit tööd teinud. Täpsematest põhjustest saame kindlamalt rääkida sügisel, peale esmaste tulemuste analüüsi.“

Eesti keele eksamit tegi sel aastal 6884 eksaminandi ja eksami keskmine tulemus oli 62,6 punkti. Viie aasta jooksul on tulemus  olnud stabiilne ja eelmiste aastatega sarnane.  

Eesti keele teise keele riigieksamil osales üldhariduskoolides, kutsekoolides ja mujal kokku 2146 õpilast. Eksami keskmine tulemus 60,4 on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilsena.

Võõrkeeleeksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või sooritada prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelise eksami. Võrreldes eelmise aastaga suurenes eksaminandide arv prantsuse ja saksa keeles, vähenes vene ja inglise keeles.  Taseme saavutanute osakaal tõusis mõnevõrra prantsuse ja saksa keeles, vähenes inglise ja vene keeles. B2-taseme saavutanute osakaal kasvas vene ja prantsuse keeles, jäi samaks saksa keeles. 

Sel kevadel toimusid riigieksamid 20. korda ja kolmandat aastat uue korra alusel, mille järgi peavad õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Eksameid sooritas  kokku 9642 eksaminandi.

Sügisel avalikustavad SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium tänastele esmastele tulemustele lisaks riigieksamite kokkuvõtva statistika ja analüüsi koolide kohta, mis võtab arvesse nii riigieksamite tulemusi kui gümnaasiumi panust õpilaste edasijõudmisse. Gümnaasiumi panus iseloomustab õppetöö tulemuslikkust, võttes arvesse õpilaste lähtetaseme. 

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Täiendav materjal riigieksamite esmaste tulemuste kohta on kättesaadav Innove kodulehelt.

Põhjalikum lugu riigieksamite tulemustest ilmub Koolielus lähiajal. 

Allikas: SA Innove. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet