Edust koolis eduni elus Erasmus Plussiga


Avaldaja:Olga Lutška28. Juuni 2016

Narva Kesklinna Gümnaasium osales 2015/16. õppeaastal projektis Erasmus+KA1 „Edust koolis – eduni elus!“, mille eesmärk oli luua mõnus keelesõbralik õpikeskkond arendamaks õpilastes 21. sajandi põhioskusi võõrkeele tundides.

Kuidas aidata õpetajal vastata kiiresti muutuva maailma tingimustele, arendada endas ja oma õpilastes 21. sajandi oskusi? Teisisõnu, kuidas õppida planeerima oma õpetamist kogu elu vältel, loominguliselt end väljendada, näha probleemi ja leida selle lahendamise optimaalne kesktee, olla digitaalselt pädev ja initsiatiivikas, elada multikultuurses ühiskonnas ja lõpuks olla oma riigi, Euroopa ja üldse terve maailma aktiivne kodanik?

Euroopa haridusliku programmi Erasmus+KA1 võimalused aitasid meil nendele küsimustele vastused leida. Tänu projektile “Edust koolis - eduni elus!” tõstsid meie pedagoogid oma kvalifikatsiooni ja õppisid innovatiivseid lähenemisi ning rakendasid neid edukalt oma igapäevases töös. Nad jagavad hea meelega oma Eesti kolleegidega saadud teadmisi, kogemust ja õppematerjale.

Jevgenia Sizova, inglise keele õpetaja, kursus “Drama in Education-Holistic Approach to Teaching with Drama Techniques” (Horvaatia):

Kursus Process Drama, mis tähendab draamameetodi kasutamist kasvatamise ja õpetamise protsessis, osutus väga huvitavaks ja kasulikuks minu pedagoogilise tegevuse jaoks. Õppimise ajal olid kõik osalejad aktiivselt protsessi kaasatud. See aitas enda peal tunda ja läbi elada kõik need emotsioonid, mida eeldas üks või teine läbimängitav olukord.

Draamaelementide rakendamine tundides aitas minu õpilastel ennast realiseerida, omandada loomingulise koostöö kogemus, aga ka saada üle häbelikkusest, kammitsetusest, pingest. Draamameetodi kasutamine tundides aitab õpilastel kujundada õpimotivatsiooni ja oskust loominguliselt ning ühiselt läheneda eluliselt tähtsatele probleemidele." Õppematerjalid on saadaval sellel lingil: https://drive.google.com/open?id=0B9KPZMN6LbdeLUFXcnF1Z3ZTMlk.

Deniss Tšertov, inglise keele õpetaja, kursus „Arvutitehnoloogiad hariduses“ (Tšehhi):

18. kuni 29. aprillini ma olin Prahas tänu meie projektile Erasmus+.
Kümne õppepäeva jooksul sain teada, kuidas rakendada projektiõpet, missugust õpilaste suulise vastuse parandamise tehnikat oleks parem kasutada, kuidas inglise keele tundides arendada õpilastes kreatiivsust ja kriitilist mõtlemist, kuidas õpetada teistes töödes plagiaati eristama ja mitte kasutada seda enda omas.
Lektorid rääkisid kursustel mõningatest digitaalsetest mängudest, mida võib kasutada kõikides tundides, õpetasid ka meid mänge looma. Naastes tööle tagasi, ma viisin läbi tundide seeria, kus kasutasin õpilastega digitaalseid mänge. Ma palusin õpilastel luua mänge klassikaaslaste jaoks – kokkuvõttes olid kõik protsessist ja tulemustest vaimustuses. Kursused Prahas olid informatiivsed ja kasulikud, kuna saadud teadmisi (https://drive.google.com/open?id=0B9KPZMN6LbdeZmthRlJaaVlLMmc) ma kasutan kindlasti ka edaspidi enda töös.

Diana Šanina, prantsuse/saksa keele õpetaja, kursus “Practical Methodology for Teachers Working with CLIL” (Malta):

Projekti raames  oli mul õnn viie päeva jooksul läbida koolitus Maltal. See on uus kogemus ja omamoodi väljakutse, sest enne seda ma ei ole midagi inglise keeles õppinud. Koolituse teema on otseselt seotud igapäevase professionaalse tegevusega, kuna ma töötan LAK-õppe ehk CLIL meetodi (keele- ja aineõppe meetod) järgi, õpetades lastele saksa ja prantsuse keelt. Kursused aitasid mul mitte ainult rikastada metoodiliste võtete spektrit, aga ka andsid võimaluse võrrelda olemasolevaid praktikaid sellega, mis on välja kujunenud teistes Euroopa riikides, näiteks Saksamaal, Poolas ja Ungaris. Minu arvates see on ka üks selle sõidu väärtuslikeimast tulemustest, vaadata justkui pealt seda, mida ja kuidas ma teen tunnis, viia ühise nimetaja alla kogutud didaktilised teadmised integreeritud õppest. Huvitatud kolleegidele ma soovitaksin inglisekeelset portaali http://www.languages.dk/, kus võib värskendada üldiseid teoreetilisi teadmisi pedagoogika ja metoodika õpetamise valdkonnas ning tutvuda konkreetsete, detailselt välja töötatud ja ellu viidud integreeritud tundide projektidega.

Jelena Suhhotina, saksa keele õpetaja, kursus “Interacting in Berlin” (Saksamaa):

Kool nagu ka teater algab riidepuust, kuid palju tähtsam on nende teine ühine koostisosa - mäng. Just mäng on Euroopa psühholoogide (kes vaimustusega tsiteerivad Võgotskit) arvates see „viies element“, mis aitab kasvaval põlvkonnal arendada tolerantsust ja seltsivust, omandada võõrkeeli ja edukalt meeskonnas tegutseda. Kursus "Interacting in Berlin", mida mul õnnestus külastada projekti raames, näitlikult demonstreeris seda. Teatripedagoog, psühholoog, põgenike keskuse töötaja, infotehnoloog ja raamatukoguhoidja, erinevas vanuses ja erinevatest rahvustest inimesed ühinesid tänu mängule paari päevaga ja moodustasid ladusa meeskonna. Selline kogemus on väga kasulik kooliõpetajale, kes valmistab õpilasi ette 21. sajandi väljakutseteks. Mängukogu võib leida viitel: https://drive.google.com/folderview?id=0B9KPZMN6LbdeLVAxTGszcWw2OVk&usp=drive_web.

Julia Issajeva, inglise/eesti keele õpetaja (HEV-õpilased), kursus “Effective Communication and Practical Teaching Skills with an Introduction to Scottish Culture” (Šotimaa):

Kvalifikatsioonikursused on alati kasulikud. Aga kui need kursused aitavad vahetada õhkkonda ja kliimat, jagada erinevatest riikidest kolleegidega kogemust ja vaadata suurepäraste linnade vaatamisväärsusi, on selline õppimine topelt huvitav.

Minu kursus toimus Šotimaa pealinnas Edinburgh'is ja kestis viis päeva. Selle aja jooksul me õppisime palju teemasid, alates draamast ja lõpetades video kasutamisega tunnis, külastasime eliitkooli-pansionaati ja tähtsamaid kultuuriobjekte. Kursus aitas mul mitte ainult parandada inglise keele oskust, avastada enda jaoks uued õpetamismeetodid, vaid ka õppida suhtlema erinevatest rahvustest inimestega. Oma tundidesse ma tõin uued võimalused õpetamiseks ja õppimiseks mängu vormis, mõned inglise lasteraamatud ja tükikese Šotimaa veebruaripäikest.

Natalja Nikanorova, õppealajuhataja, kursus “Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Málaga“:

Hola, amigos! 6. kuni 12. märtsini 2016 oli mul õnn osaleda koolitusel projekti Erasmus+ raames Hispaanias Malaga linnas.  

Me külastasime Hispaania koole ja ülikoole, tutvusime selle muinasjutulise maa kultuuri, kommete ja haridussüsteemiga. Kava oli väga huvitav ja sisukas. Minu jaoks see oli unustamatu kogemus ja omamoodi väljakutse – mugavustsoonist väljumine.

Rühma kuulus 26 inimest 10 riigist. Õppimine toimus inglise keeles. On tore, et valmistudes sõiduks, ma võtsin suvel inglise keele eratunde! Ma sain uusi sõpru Saksamaalt, Taanist, Sloveeniast, Tšehhist, Kreekast, Horvaatiast, Türgist, kellega on võimalik edaspidine rahvusvaheline projektitegevus.

Koolitus innustas mind õppima võõrkeeli: naastes koju tagasi, ma läksin peale inglise keele kursuse ka saksa keele kursusele. Just koolitusel Hispaanias tuli arusaamine, et ilma võõrkeelteta kaasaegses maailmas lihtsalt hakkama ei saa!

Siin on kasulikud esitlused, mida ma edastan hea meelega võõrkeelte ja kunstiõpetuse õpetajatele: https://drive.google.com/open?id=0B9KPZMN6LbdeLWVIZ1NwRHF0X2s”.

IMG_3202.JPG

Meie innustatud ja uute teadmistega õpetajad viisid läbi seminare ja meisterklasse oma gümnaasiumi ja Narva linna kõikide koolide kolleegidele. Sellega me püüame anda panuse Euroopa ühise pedagoogilise platvormi loomisesse, kus selle osalejad võivad jagada kogemusi ja teadmisi ning otsida koos 21. sajandi hariduslike ülesannete lahendusi.  

Autor: Olga Lutška, Erasmus+ projekti “Edust koolis - eduni elus!” koordinaator, Narva Kesklinna gümnaasium.