Valminud on uus infoportaal "Haridus ja sugu"


Avaldaja:Laura Vetik30. Juuni 2016

Valminud on infoportaal "Haridus ja sugu", kuhu on koondatud materjalid, mis toetavad sooaspekti arvestamist nii õpetajahariduses, täiendkoolituses kui eri taseme haridusasutuste õppe- ja kasvatustöös.

Portaal võimaldab vähendada õppejõudude ja õpetajate infootsingutele kuluvat aega, pakkudes vastavalt haridustasemele süstematiseeritud ja erinevatel eesmärkidel kasutatavaid akadeemilisi ja rakenduslikke materjale. 

Portaali sisu on jaotatud kuue suurema teema alla:

  • soolise võrdõiguslikkuse teemaga seotud põhimõisted ja eesmärgid,
  • sooteadliku pedagoogika olemus ja rakendusvõimalused õppetöös,
  • õppematerjalid õpetajatele õppetöös kasutamiseks,
  • hariduse ja soo teemalised uuringud,
  • soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmed ning
  • sooteadliku kasvatus- ja õppetöö parimad praktikad.

Portaali haldab ja uuendab Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus (ENÜ), koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ja Eesti Lasteaednike Liiduga.

Tutvu kodulehe ja materjalidega: http://www.haridusjasugu.ee/about/.

Allikas: Infoportaal "Haridus ja sugu"

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet