TÜ rahvusvahelises suveülikoolis õpivad enam kui 30 riigi üliõpilased


Avaldaja:Laura Vetik01. Juuli 2016

Tartu ülikooli rahvusvahelise suveülikooli programmid toovad Eestisse õppima osalejaid Euroopast ja Ameerikast. Sel korral on õppijate hulgas ka mitmeid osalejaid erinevatest Aasia riikidest – Filipiinidelt, Hiinast, Indiast, Iraanist, Jaapanist ja Lõuna-Koreast.

Populaarsed on nii Lotmani kultuurisemiootikat käsitlev kui ka praegust poliitilist olukorda analüüsivad suveülikoolid.
 
Rahvusvahelise suveülikooli kümme programmi toimuvad peamiselt sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. Teadmisi antakse edasi küberturvalisusest, semiootikast, rahvusvahelisest õigusest, poliitilistest, majanduslikest suhetest jt olulistest teemadest, mis on seotud Eesti ning Balti riikidega.
 
Õppetöö toimub Tartus, Tallinnas ja Pärnus, aga ka välismaal. Kolme ülikooli koostööprogramm viib osalejad Utrechti ja Riiga.
 
Samuti jätkuvad traditsioonilised eesti keele ja kultuuri kursused, mis said alguse juba 1990-ndatel aastatel. Rahvusvahelise suveülikooli raames toimub ka koostööprogramm „Turvaline e-valitsemine“ Tallinna tehnikaülikooliga, mis tutvustab e-Eesti arenguid.
 
Tartu ülikooli rahvusvaheline suveülikool kestab juuni lõpust augusti alguseni. Esmaspäeval, 4. juulil algavad koolitused, mis käsitlevad Balti regiooni ning poliitilisi ja majanduslikke suhteid Euroopa Liidu, Nato ja Venemaa vahel. Samal päeval algab ka semiootika suvekool „Juri Lotman ja kultuurisemiootika“, mis on pälvinud osalejate huvi üle maailma.
 
„Semiootika suveülikooli programm Juri Lotmanist ja kultuurisemiootikast on põnev, akadeemiliselt väga kõrgel tasemel ning äratab palju huvi üle maailma. Programmi õppejõud on mitmed oma ala tipud, kes annavad ülevaate Juri Lotmani tööde põhialustest, tutvustades mh uuemaid arenguid ja käsitlusi kultuurisemiootikas,“ rääkis rahvusvahelise suveülikooli peaspetsialist Margit Must.
 
Rahvusvahelises suveülikoolis osalemist toetavad erinevad stipendiumiprogrammid. Hariduse infotehnoloogia sihtasutus toetab õppetöö läbiviimist koolitusel „Turvaline e-valitsemine“. Tänu välisministeeriumi arengukoostöö stipendiumile said 14 Gruusia, Ukraina, Valgevene, Armeenia ja Moldova tudengit võimaluse osaleda neljal erineval kursusel. Eesti keele õppimist toetavad Eesti instituudi stipendiumid 22 inimesele. SA Archimedese toetusel on mitmetel õppijatel võimalus õppida eesti keelt ja kultuuri ning turvalist e-valitsemist.
 
Suvel toimuvad ka mitmed teised rahvusvahelised programmid, mida viivad läbi ülikooli valdkonnad.

Allikas: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet