Sisseastumine IT Kolledžisse kestab kuni 7. juulini


Avaldaja:Laura Vetik01. Juuli 2016

Kuni 7. juulini toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledži sisseastumisavalduste vastuvõtt õppekavadele IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsele õppekavale Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

IT Kolledžis saab kolme aastaga omandada praktilise rakendusliku IT-alase kõrghariduse. Sisseastumisavaldusi saab esitada päevaõppe õppekavadele IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) ning õhtuõppe õppekavale Infosüsteemide analüüs. IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

IT Kolledži vastuvõtutingimused on muutunud

Eesti keelsetele õppekavadele kandideerides on vastuvõtu pingerea moodustamise aluseks (kutse)keskharidustunnistuselt järgmiste õppeainete hinnete keskmine jagatuna kahega:

  • eesti keel;
  • inglise keel (või seda asendav A-võõrkeel);
  • matemaatika (nii kitsas, lai kui enne 2014. aastat sooritatud);
  • füüsika.

Täiendavaid konkursipunkte on võimalik saada:

  • laia matemaatika riigieksami (võrdsustatud varasematel aastatel sooritatud matemaatika riigieksamiga) positiivne tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse konkursipunktidele (riigieksam ei ole sisseastumisel nõutud);
  • eesti keele (või eesti keel teise keelena) riigieksami positiivne tulemus jagatakse sajaga ja liidetakse konkursipunktidele (riigieksam ei ole sisseastumisel nõutud);
  • gümnaasiumi astmes üleriigilisel koolinoorte matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil I-X koha saanud, gümnaasiumi astmes rahvusvahelisel matemaatika-, füüsika- või informaatikaolümpiaadil osalenud, gümnaasiumi medaliga lõpetanud, üleriigilisel infotehnoloogia kutsemeistrivõistlusel Noor Meister või küberkaitsevõistlustel Küberolümpia või Küberpähkel I-III koha saanud üliõpilaskandidaadile liidetakse konkursipunktide summale 1 punkt;
  • peale avalduste esitamise perioodi lõppu on võimalik sooritada IT-alaste pädevuste test [eeldab eelnevat IT-alast (töö)kogemust)]. Test koosneb valikvastustest ja positiivselt sooritavad selle kandidaadid, kellel on vähemalt 30% õigeid vastuseid. Testist läbisaanutele lisatakse konkursipunktide summale kuni 1 punkt (testitulemus jagatakse sajaga). Kolm esimest testi kõrgeimale tulemusele sooritanut pääsevad õppima pingereaväliselt. Vastuvõtukomisjon võib kutsuda üliõpilaskandidaadi vestlusele.

Täpsem info sisseastumistingimuste kohta: http://www.itcollege.ee/sisseastumistingimused/

Cyber Security Engineering õppekava

IT Kolledži ingliskeelse õppekava Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) eesmärk on pakkuda laiapõhjalist küberturvalisuse alast kõrgharidust, sidudes valdkonnapõhiselt tervikuks tarkvaraarenduse ja infosüsteemide administreerimise. Õppekava lõpetanud on võimelised iseseisvalt disainima, arendama, rakendama ja haldama turvanõudeid järgivaid IT süsteeme.

Ingliskeelsele õppekavale kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel ja motivatsioonikiri. Täpsem info ingliskeelse õppekava sisseastumistingimuste kohta: http://www.itcollege.ee/en/admission/.

Dokumentide vastuvõtt Euroopa Liidu välistele kandidaatidele lõppes käesoleva aasta 1. mail. Täiendavate vestluste tulemusena on ingliskeelsele õppekavale õppima asumise kinnituse saanud 15 riigi kandidaadid - Bangladesh, Brasiilia, Gruusia, Holland, Iraan, Itaalia, Jaapan, Keenia, Kuuba, Läti, Nigeeria, Pakistan, Türgi, Ukraina, Venemaa.

Dokumente saab esitada sisseastumise infosüsteemis (http://www.sais.ee) 29. juuni-7. juuli 2016. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid täidavad avalduse SAIS-is ja toovad kandideerimiseks vajalikud dokumendid IT Kolledžisse. Dokumente saab tuua IT Kolledžisse Raja tänav 4C, ruum 207 igal tööpäeval kell 10:00-16:00.

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 210 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 12. juulil 2016 IT Kolledži kodulehel.

IT Kolledži kaugõppesse võetakse vastu 120 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele (IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus) toimub 1.-7. september 2016.

IT Kolledži õppekavad kuuluvad nutika spetsialiseerumise erialade hulka ja kõik õppima asunud tudengid saavad kandideerida erialastipendiumile - 160 eurot kuus. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedes. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe ja ingliskeelsel õppekaval õppimine on tasuline.

Allikas: Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet