Ministeerium kavandab kõrgharidusseadustiku uuendamist


Avaldaja:Laura Vetik08. Juuli 2016

Haridus- ja Teadusministeerium kavandab kõrgharidusseadustiku uuendamist ning ootab ülikoolidelt, üliõpilastelt, tööandjatelt ja teistelt partneritelt ettepanekuid ja teemasid, mida valdkonna õigusaktide kaasajastamisel kaaluda.

Ministeeriumi haridusseadustiku juhi Sille Uusna sõnul on oodatud ettepanekud nii kõrghariduse kohta üldisemat kui ka täpsemates õppe- ja teaduskorralduslikes küsimustes. „Ettepanekute kogumine on kõrgharidusseadustiku kaasajastamisel esimene samm. Sügisel alustatakse partneritega arutelusid töörühmades,“ selgitas Uusna.

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamine on osa haridusseadustiku kaasajastamisest, mille esimeseks etapiks oli uue haridusseaduse koostamine. Uue haridusseadusega reguleeritakse vähem ja põhimõttelisemat laadi küsimusi, mis annab rakendajatele nii suurema vabaduse kui ka vastutuse. Sama eesmärk on ka kõrgharidusseadustiku kaasajastamisel.

Ministeerium on palunud ülikoolidelt, rakenduskõrgkoolidelt, teadusasutustelt, tööandjate ja üliõpilaste esindajatelt ning teistelt partneritelt ettepanekuid 22. augustiks.

Taustainfo

  •     Kõrgharidusvaldkonna olulisemad seadused on ülikooliseadus ja rakenduskõrgkooli seadus.
  •     Ülikooliseadus on vastu võetud 1995. aastal ja seda on muudetud 43 korda.
  •     Rakenduskõrgkooli seadus võeti vastu 1998. aastal ja seda on muudetud 38 korda.
  •     Paljude muudatuste tulemusena on seaduste fookus hajunud, aastate jooksul on oluliselt muutunud ka ootused kõrgharidusele ja kasvanud kõrgkoolide võimekus.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet