Mikk Tarros: mida ootab noortelt tööandja?


Avaldaja:Madli Leikop11. Juuli 2016

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees Mikk Tarros kirjutab, et tänapäeva noortel napib töökogemusest, mistõttu on raske vastata tulevaste tööandjate ootustele. Ta toob välja, et tööandjad ei peaks kartma noorte palkamist, kel kogemusi küll pole, kuid tahtmist seevastu palju.

Samas nendib ta, et ka noored ise saavad kogemuste omandamiseks palju ära teha. 

Ehkki tööpuudus, sealhulgas noorte (15-24 a) seas, on viimaste aastate jooksul vähenenud, ei ole see päriselt kuhugi kadunud. Eesti Statistikaamet toob välja, et noorte töötuse määr oli 2015. aastal 13,1%. Kuigi noorte tööpuudus vähenes mullu teiste vanuserühmadega võrreldes kiiremini, on noorte tööturule sisenemine ja seal püsimine arvestatav probleem. 

Kuigi leidub ka positiivseid näiteid, siis enamasti jäetakse noor kogemuste puudumise tõttu tööle võtmata. Nõutakse kolme aastat töökogemust, kolme keelt ja kõrgharidust. Kuigi tööandjatel on õigus nõuda parimat kvaliteeti, peaksid nad arvestama, et mitmete aastate pärast on tööturg nende samade noorte päralt. Tööandjad peaksid julgema palgata noori, kes on motiveeritud. Kui noor on juba varases eas teinud valiku ja alustanud töö otsimist, on ta motiveeritud ka kiiresti kohanema ja õppima.
Haridus on tööd otsides tähtis, kuid tegelikkus näitab, et noored ei saa tööle just kogemuste puudumise pärast. Samas ei saa kogemusi omandada ilma töökohata. Selline nõiaring teeb tööle saamise raskeks. Kuidas siis sellest välja pääseda?

Vabatahtlik töö aitab teha esimesed sammud

Kogemusi oma tulevase töökoha jaoks on võimalik saada ka mujalt. Väga head täiendust pakub näiteks vabatahtlik tegevus mittetulundussektoris. Tuleviku töökohtadel on peale hariduse olulised ka erinevad spetsiifilised oskused, mida saab koolis omandada vaid kaudselt. World Economic Forumi uuringust selgub, et kõige rohkem ootavad tuleviku ametid just iseseisvat ja kriitilist mõtlemist, läbirääkimisoskust, ettearvamatute olukordade lahendamist ning meeskonnatööd. 

Töö ühingutes, seltsides ning organisatsioonis annab hea aluse ükskõik millisel ametikohal töötamiseks, pakkudes võimaluse noorel arendada peaaegu kõiki vajalikke oskusi. Korraldada organisatsioonides üritusi, luua projekte, suhelda partneritega – kõik see on vaid jäämäe veepealne osa, mida vabatahtlikul tegevusel pakkuda on. Hiljem saab  spetsialiseeruda ning omandatud kogemused viia kokku koolis õpitud erialaga. Kombinatsioon ITst ja organisatsiooni juhtimisest või õpetajaharidusest ja korraldamisoskusest annab tööturule värskust ning soodustab ka uute tööandjate teket. 

Hiljuti lisandus vabatahtliku töö tegemisele veel üks plusspool – soovides õppima asuda Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituuti, võetakse arvesse kandideerija vabatahtliku töö kogemust. Seega on varasem töökogemus kasuks ka tulevast haridusteed valides. 

Digioskused annavad võimaluse särada

Sarnaselt kogemustele mittetulundussektoris annavad hea praktikapagasi mitmed haridusprogrammid ning koolitused. Üks hea võimalus tõsta oma pädevust tulevaste tööandjate silmis on programm Samsung Digi Pass, mis pakub noortele kutseõpilastele vajalikke digioskusi, mida läheb tarvis mistahes tuleviku ametis. Olgu see metsanduses, ehituses, ilusalongis või meelelahutuses. Nendeks digioskusteks on näiteks tehnoloogia abil suhtlemine, info ja sisu jagamine, netiketti tundmine ning teadmised isikuandmete kaitsmisest. Just digitaalsete oskuste olemasolu võib olla võti, mis annab tööturul märkimisväärse edumaa ja avab tulevikus uksed soovitud karjäärile. Programmi läbimisel saavad osalejad endale sertifikaadid ehk digipassid, mis näitavad tulevastele tööandjatele omandatud oskusi ja annavad hea võimaluse muljet avaldada. See tähendab, et sul ei tule näha lisavaeva nende olemasolu tõestamisega.  

Tähtis on tunnustada noori, kes on motiveeritud töötama ning ennast arendama. Kuigi meil ei pruugi olla veel aastate jagu tööstaaži, peame ometi kusagilt töökarjääri alustama. Kuigi on oluline anda noortele varases eas võimalus töötada, on sama oluline pakutavaid võimalusi kasutada. See suurendab oluliselt tulevaste tööealiste oskusi ning soodustab noorte kaasatust ühiskonnas. 

18. juulini on kutseõppuritel vanuses 14 kuni 19 eluaastat võimalus esitada oma erialane digi-idee tasuta praktikaprogrammi Samsung Digi Pass. Neid ootavad ees neli põnevat kuud oma digi-idee elluviimisel Tallinna Ülikooli õppejõudude käe all. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi kutseõppurite võistkondi, kellest tublimad saavad tõelise töökogemuse - võimaluse osaleda praktikal tehnoloogiaettevõttes Samsung ja oma eriala juhtivas ettevõttes Eestis. Programmist on võimalus lähemalt lugeda ja kandideerida siin.

Mikk Tarros.jpg

Loo autor on Mikk Tarros, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees.

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet