Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori kohusetäitjana asus tööle Peeter Lorents


Avaldaja:Madli Leikop12. Juuli 2016

Alates 11. juulist 2016 asus Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori kohusetäitjana tööle IT Kolledži kauaaegne külalisõppejõud, Estonian Business School`i professor Peeter Lorents.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektori Tiit Roosmaa tähtajaline tööleping lõpeb 15. augustil 2016 ja Peeter Lorents asendab hetkel puhkusel viibivat rektorit ning juhib IT Kolledžit kuni korralise rektori valimiseni.

Peeter Lorents (PhD) on lõpetanud 1974. a Tallinna Ülikooli matemaatika eriala ja kaitsnud 1981. aastal füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi väitekirja Leningradi Riikliku Ülikooli (Peterburi Ülikool) matemaatika teaduskonnas.

Ta on olnud Riigikogu liige, töötanud haridus- ning peaministri nõunikuna.

Aastatel 2006–2012 on ta osalenud NATO Küberkaitsekeskuse töös, mille eesmärgiks on NATO vastavate doktriinide väljatöötamine, ekspertnõu pakkumine küberkaitse alal ning tegeliku tehnilise küberseire tegemine.

Eesti Infotehnoloogia Kolledžis õpetab Peeter Lorents õppeaineid "Loogika ja algoritmiteooria", "Süsteemse käsitluse alused", "Algebra ja graafiteooria".

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

Samal teemal: