Erasmus+ toetab Eesti hariduse rahvusvahelist koostööd 10 miljoni euroga


Avaldaja:Laura Vetik14. Juuli 2016

Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ toetab sel aastal Eesti haridusvaldkonna projekte pisut enam kui 10 miljoni euroga.

Erasmus+ programmi toetatud tegevused jagunevad õpirändeks ja strateegiliseks koostööks. Õpirändesse saab minna vähemalt 3212 osalejat ning toetust sai 11 rahvusvahelise koostöö projekti.

Õpirände projektid

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände projektide 2016. aasta taotluste tähtajaks esitati kokku 121 taotlust Euroopa-siseseks õpirändeks ning 9 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,3 miljonit eurot. Kokku taotleti toetust ligikaudu 4470 õpirändeks.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 88 projekti rohkem kui 7,8 miljoni euro ulatuses.

Strateegilise koostöö projektid

Hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotluste esitamise tähtajaks esitati kokku 51 taotlust (21 üldhariduse, 12 kutsehariduse, 10 kõrghariduse ja 8 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 10 miljonile eurole. Taotletud eelarve ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide eelarve Eestile.

Hindamise järgselt otsustati esialgu toetada kokku 11 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,28 miljoni euro ulatuses.

Loe edasi ning tutvu toetusesaajate nimekirjaga SA Archimedese kodulehel.

Allikas: SA Archimedes

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet