Huvikoolid saavad riigilt toetust


Avaldaja:Madli Leikop20. Juuli 2016

Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa huvikoolid said Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 12” kaudu kokku 7800 eurot toetust, samuti Järva- ja Raplamaa huvikoolid.

Jõgevamaal toetati kahte projekti kogusummas 1300 eurot. Neist üks keskendub muusikale ja teine kunstile. Lääne-Viru maakonnas sai toetust kuus projekti, millest kolme fookus on muusikal, kaks tegelevad kunsti ja üks spordiga. Virulased said kokku 6500 eurot toetust.

Suurima üksiku toetuse sai Tapa Muusika- ja Kunstikooli projekt “Eneseväljendus vormi abil”, mille toetussumma oli 2000 eurot. Athena Tantsu- ja Kunstikool Rakveres sai 1500 eurot mitmefunktsiooniliste seadmete soetamiseks.

Konkurss keskendus koostööprojektidele

ENTK suunajuhi Gerttu Aaviku sõnul keskendus tänavune konkurss varasemast enam koostööprojektidele, et mitme omavalitsuse ühise tegevuse abil pakkuda noortele senisest avaramaid ja mitmekülgsemaid võimalusi.

“Ühest küljest julgustame huvikoole, noortekeskusi, koole ja teisi noortega vahetult tegelevaid asutusi ja organisatsioone aktiivsemalt koostööd tegema, sest nii loodavad võimalused on oluliselt avaramad kui üksi tegutsedes,” ütles Aavik. “Teisest küljest tähendab koostöö meie jaoks noorte kaasamist projekti koostamise kõikidesse etappidesse alates vajaduste kaardistamisest lõpetades ellu viimisega. Julgustame ka Jõgevamaa ning Lääne-Virumaa huvikoole ühiseid projekte ette võtma.”

Põltsamaa Spordikooli projektiga soetatakse kunstmuruväljakule väravad, mis võimaldab Põltsamaa noortel turvalises keskkonnas läbi viia jalgpallitreeninguid. Põltsamaal populaarsust koguv jalgpall on üha enam uusi huvilisi leidnud tütarlaste hulgast, kellele avatakse ka teine grupp jalgpallitreeninguteks.

Athena Tantsu- ja Kunstikool arendab oma töökoda ning projekti raames soetatakse töökotta erinevaid vahendeid. Näiteks Athena kooli kunstiõpilased valmistavad endale ise keraamikatöödeks vajalikud lihtsamad tööriistad. Samuti saavad nad ise luua kipsvorme ja templeid erinevate materjalidega töötamiseks.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilased saavad soetatava savipõletusahju näol juurde laiema valiku kunstitehnikaid. Lisaks olemasolevale skulptuuri- ja keraamikatunnile võimaldab see avada ka keraamikaringi.

Toetused Järvamaale

Järvamaal rahastati kokku kolme projekti. Neist Paide huvikeskuse juhitav “Efektiivse koostöö tulemusena lapsed ja noored tehniliselt taiplikuks” sai toetust 7000 eurot, mis oli terve konkursi peale suurim ühele projektile eraldatud summa. Koeru ja Türi muusikakool saavad aga anda uue hingamise oma klaveritele.
Raplamaal toetati kolme kunstile ja kaht muusikale keskendunud projekti. Näiteks Kehtnas pööratakse varasemast enam tähelepanu metallikunstile, Kohila koolituskeskus soetab saviekstruuderi ja Rapla muusikakool pühendub senisest veelgi enam loova ühiskonna arendamisele.

Robotid Paidesse

Paide huvikeskuse projekti abil soetatakse robootikaringi loomiseks vajalikud vahendid, et arendada noorte loogilist ja matemaatilist mõtlemist, loovust ja käelist tegevust. Uute loovate installatsioonide abil saavad noored ennast tõestada ja arendada vastavaid oskusi ning teadmisi.

Robootikaringi tegevus hakkab toimuma koostöös Paide Avatud Noortekeskuse, Paide Ühisgümnaasiumi ja Paide Gümnaasiumiga, kus teadus- ja tehnikaalast õpet saab integreerida matemaatika, loodusainete, disaini, füüsika, joonestamise ja paljude muude õppeainetega ning ka vaba aja veetmisega. Järgneval aastal on planeeritud pakkuda vähemalt 200 noorele võimalust oma teadus- ja tehnikaalaseid teadmisi tõsta.

Mis on "Varaait"?

Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkurss "Varaait vol 12" huvikoolidele eelarve suurus 2016. aastal oli 147 488 eurot. Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Projektikonkursiga toetati õppevahendite soetamist ja restaureerimist olemasolevate tegevusformaatide arendamiseks ning uute loomiseks. Toetuse eesmärk on mitmekesistada huviharidust, eelkõige tehnika ja looduse valdkonnas, elavdada huviharidust pakkuvate organisatsioonide vahelist koostööd ning kaasata noorsootöösse ja huviharidusse vähemate võimalusega ja seni kaasamata noori.
 

  IMG_3584.jpg

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskuse koduleht. Fotod: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: