Ida-Virumaal lööb laineid robootika ja mudellennundus


Avaldaja:Laura Vetik21. Juuli 2016

Ida-Virumaa huvikoolid said Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 12” kaudu kokku 18 400 eurot toetust erinevate tegevuste elluviimiseks ja vahendite parandamiseks.

Ühtekokku toetati 13 projekti, millest viis keskendub muusikale, kolm spordile, kaks tehnikale ja kunstile ning üks loodusele. Suurima toetuse said tehnikaga seotud projektid. Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja ja TTÜ Virumaa kolledži koostöös teostuvale “Robootika klubile” eraldati 4000 eurot ning Narva laste loomemaja saab 2000 eurot mudellennunduse ringide arendamiseks.

Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja ja TTÜ Virumaa kolledž on võtnud eesmärgiks vähendada robootikaringide juhendajate põuda ning jõuda suurema hulga robootikahuvilisteni piirkonnas. Hangitakse Lego EV3-baaskomplektid koos lisaseadmetega ning mitmekesisemate tulemuste saavutamiseks kasutatakse ka TTÜ Virumaa kolledži vahendeid. Robootika klubi tegevustesse kaasatakse lisaks kolledži töötajatele ja tudengitele ka teaduskooli õpilasi ning pakutakse võimalusi üldhariduskoolidele töötubade läbiviimiseks. Tänu kaheaastasele projektile loodetakse suurendada tehnikahuvilistest õpilaste arvu ning Kohtla-Järvel tehnikavaldkonna kui ühe tulevikuvaldkonna huvihariduse võimalusi arendada.

Narva laste loomemaja projektiga “Õppevahendite ostmine mudellennunduse ringidele” soetatakse seadmeid ja mudelite komponente, mis tagab võimaluse kasutada kaasaegset tehnoloogiat. See võimaldab suuremal hulgal noortel osaleda huvitegevuses ja võistlustel, mis on üha suuremat populaarsust saavutamas. Tehnikaalased huvitegevused on populaarsemad kui kunagi varem ning tulevikuerialadele pürgivatele noortele heaks ettevalmistuseks.

Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkurss "Varaait vol 12" huvikoolidele eelarve suurus 2016. aastal oli 147 488 eurot. Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet