Võrgustike suveseminar: tähelepanu, valmis olla, stardime


Avaldaja:Laura Vetik21. Juuli 2016

SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad haridusvaldkonna võrgustike esindajaid suveseminarile, mis toimub 4. - 5. augustil Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.

Võrgustike suvine kohtumine annab stardi uude, kuni aastani 2020 kestvasse tegevusperioodi, võimaluse ühenduste vaheliseks kogemuste jagamiseks, koostöösuhete tugevdamiseks ja organisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamiseks. Suveseminaril keskendutakse kaasamisele ja sellele, kuidas ühendused ise ja/või koos saavad hoogustada uueneva õpikäsituse juurutamist õppeprotsessi.

Suveseminari eesmärgid on:

  • tutvustada programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ eesmärke ja alategevusi ning veelgi täpsemalt haridusvaldkonna ühendusi ja võrgustikutööd puudutavaid arengusuundi, planeeritud tegevusi ning rahastamisvõimalusi;
  • kaardistada võrgustike arenguvajadusi lähtuvalt uue tegevusperioodi eesmärkidest ja haridusvaldkonna väljakutsetest;
  • omandada uusi teadmisi ja oskusi kaasamisest, mis omakorda aitab mõtestada liikmete rolli erinevates ühendustes ja planeerida paremini ühenduste tegevuste ellu viimist, samuti ka uute liikmete värbamist;
  • arutada, kuidas ühendused ise või koos saavad uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele kaasa aidata, teha vajalikke kokkuleppeid.

Registreerumine: https://koolitus.hitsa.ee/training/589/register.

Allikas: SA Innove

Foto: Madli Leikop

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet