Põlva-, Valga-, Võru- ja Pärnumaa huvikoolid said riigilt toetust


Avaldaja:Madli Leikop25. Juuli 2016

Põlva-, Valga- ja Võrumaa huvikoolid said Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 12” kaudu kokku 10 150 eurot toetust tegevuste elluviimiseks ja vahendite parandamiseks.Pärnumaa huvikoolid said toetust 14 090 eurot.

Põlva-, Valga- ja Võrumaal toetati 10 projekti, neist neli Põlva ning kolm Valga ja Võru maakonnas. Populaarseimaks valdkonnaks oli muusika, millele pühendub koguni seitse projekti. Sport on fookuses kahes ja tehnika ühes ettevõtmises.

Kolme maakonna peale suurima üksiku toetuse sai Motoklubi K&K MTÜ Valgamaalt, et soetada vahendeid Valgamaa noorte tehnikakeskuse mehaanikaringile.

ENTK suunajuhi Gerttu Aaviku sõnul keskendus tänavune konkurss varasemast enam koostööprojektidele, et mitme omavalitsuse ühise tegevuse abil pakkuda noortele mitmekülgsemaid võimalusi.

Viie aasta jooksul saab 50 Valga linnas ja ümbruskonnas elavat noort tänu uutele vahenditele võtta osa Valgamaa noorte tehnikakeskuse mehaanikaringi tööst. Projekti käigus soetatakse kaks restaureerimise komplekti, mis on vajalikud huvikoolile kuuluva kahe Apex 50 ATV korda tegemiseks. Soetatud vahendid aitavad sellel õppeaastal osaleda lisaks kümnel noorel mehaanikaringis ja neil on piisavalt vahendeid õppetöö läbiviimiseks.

Põlva spordikooli võrkpallitreeningutel osalejate treening- ja võistlustingimused paranevad tänu uute postide soetamisele. Noorte algatusena avatud poiste treeningrühm vajas paremaid treeningutingimusi. Kui kaasaegsed ruumid leiti koostööpartneritega, siis postide soetamiseks raha ei jagunud. Tänu toetusele on võimalik nüüd Põlvamaa noortel heades tingimustes treenida.

Võrumaal saavad Võru spordikooli noored endale teivashüppeks vajalike teivaste komplekti, mida saavad kasutada ka üldhariduskoolide õpilased.

Pärnumaa huvikoolid näitasid Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursil “Varaait vol 12” üles suurt aktiivsust, tuues erinevate tegevuste elluviimiseks ja vahendite parandamiseks maakonda 14 090 eurot.
Ühtekokku sai toetust 12 projekti, millest enam suutsid vaid Ida-Virumaa ja Tallinna huvikoolid. Pärnumaal rahastati viit muusika, kolme kunsti ning kaht spordi ja tehnikaga tegelevat projekti.

Suurimad projektid viiakse ellu Pärnu-Jaagupis ja Pärnus. Pärnu-Jaagupi muusikakool alustab helirežii ja DJ-töö õpetamisega ning Pernova hariduskeskus arendab robootika huviringi. Mõlemad said toetust 2000 eurot. Pärnu kunstikool loob animatsiooni õppe- ja metoodilise tugikeskuse ning sai “Varaaidast” selle tarbeks 1500 eurot.

Pärnu kunstikooli ja Pärnu muuseumi koostööprojekti tulemusena toimus Pärnu linna ja maakonna õpetajatele meistriklassi koolitus animatsiooni baasteadmiste omandamiseks ning sügisel on kavas ühepäevane seminar animatsiooni õpetamise huvilistele. Meistrikassi läbinud õpetajad viivad läbi töötubasid Pärnu muuseumis Rao Hedimetsa näituse osana. Sügisest saavad õpetajad rakendada oma teadmisi Pärnu kunstikooli animatsiooni õppe- ja tugikeskuses, millest kooli praegused ja tulevased õpilased osa saavad.

Pärnu-Jaagupi muusikakooli, Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi ja Pärnu-Jaagupi rahvamaja avatud noortekeskus pakuvad helirežii ja DJ-töö õppimise võimalust. Noored saavad omandada helitehniku esmased oskused muusikakooli juures ja DJ-oskused noortekeskuse juures. Uute oskuste abil toetatakse noorte näiteringi tegevust.

Pernova huvikeskuse robootikaringide õpilased saavad juurde vahendeid, et leida endas insener või programmeerija. Praegused 59 robootikaõpilast vajavad tegutsemiseks täiendavaid vahendeid ning  “Varaaida” abil on võimalik need soetada. Õpilaste jaoks on väljundiks erinevatel võistlustel osalemine. Koostööd tehakse Pärnumaa õppenõustamiskeskusega ning üldharidus- ja huvikoolidega.

Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkurss "Varaait vol 12" huvikoolidele eelarve suurus 2016. aastal oli 147 488 eurot. Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest.
Projektikonkursiga toetati õppevahendite soetamist ja restaureerimist olemasolevate tegevusformaatide arendamiseks ning uute loomiseks. Toetuse eesmärk on mitmekesistada huviharidust, eelkõige tehnika ja looduse valdkonnas, elavdada huviharidust pakkuvate organisatsioonide vahelist koostööd ning kaasata noorsootöösse ja huviharidusse vähemate võimalusega ja seni kaasamata noori.

Allikas: Eesti Noorsotöö Keskuse koduleht. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: