Nelijärvel toimub teaduse populariseerijate suvekool


Avaldaja:Madli Leikop15. August 2016

15.-16. augustil toimub juba kolmas http://miks.ee suvekool. Seekord on suvekooli peateema koostöö ja selle erinevad mudelid.

Suvekoolis keskendutakse sellele, kuidas õppijatele lähemale tuua ning eluliseks teha loodusteadusi ja tehnoloogiat (LTT) ning kuidas ühendada jõudusid, et laiema kandepinnaga ning paremini lõimida omavahel formaal- ja mitteformaalharidust.

Ühe läbiva lõimena otsitakse teid, millisel moel oleks võimalik LTT-valdkonnast huvitatute sekka rohkem haarata tüdrukuid ja kuidas õigeaegselt üles leida ja toetada LTT-valdkonnas andekaid; samuti seda, kuidas planeerida ressursse.

Kahe päeva jooksul saab juhitud rühmatööde kaudu omavahel jagada arusaamu, kuidas eesmärgid välja näevad, analüüsida praeguseid koostöövõimalusi ja -takistusi ning saada nõuandeid nende ületamiseks. Eesmärk on, et kuuldu ja arutatu tulemina sünniksid koostööplaanid, mida oleks võimalik reaalselt ellu viia, ja/või koostöömudelid, mis edaspidi aitavad tööd lihtsustada. Suvekool on esimene samm selles suunas, et tekiks nii piirkondade siseselt kui vaheliselt koostöövõrgustik, mis aitaks järgmiste aastate jooksul LTT-haridust edasi arendada.

Suvekoolis osalevad LTT-valdkonna huvihariduse pakkujad, üldhariduskoolide juhid, õppejuhid, infojuhid, samuti kutsekoolide, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete esindajad.

Tekst refereeritud http://miks.ee kodulehelt. Foto: Koolielu arhiiv.

Loe ka uudist suvekoolis toimuva kohta Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Samal teemal: