Tartu ülikooli muuseumid võõrustavad maakoolide õpilasi


Avaldaja:Laura Vetik22. August 2016

Tartu ülikooli muuseumides jätkub teist hooaega Tartu ülikooli kunstimuuseumi algatatud projekt „Maakoolist ülikooli“, mis toob algaval õppeaastal Tartu ülikooli muuseumidesse ligi 500 põhikooliõpilast Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaalt.

TÜ kunstimuuseumi juhataja Jaanika Andersoni sõnul sai hasartmängumaksu nõukogu toetatud projekt „Maakoolist ülikooli“ alguse igapäevatööst muuseumis, kus puututakse kokku nii suurte linnakoolide kui ka väikeste maakoolidega.

„Sageli on maakoolide klassid väga väiksed ja väljasõitude korraldamine nõuab kombineerimist. Selle projekti raames saab muuseumisse tulla kasvõi terve väike kool. Korraga saame vastu võtta kuni 44 õpilast, pakkudes neile eakohaseid ja ainekavadega sobivaid tegevusi,” rääkis Anderson.

Algaval õppeaastal oodatakse muuseumi haridusprogrammidesse ja näitustele 1.-9. klassi õpilasi Tartu-, Viljandi- ja Jõgevamaa maakoolidest. Õppepäevadel viiakse läbi erinevaid haridusprogramme ja tutvustatakse Tartu ülikooli rikkalikke kollektsioone.

2015/2016. õppeaastal viidi TÜ kunstimuuseumi juhtimisel ja hasartmängumaksu nõukogu toel läbi pilootprojekt „Maakoolist ülikooli”, mille raames külastas Tartu ülikooli muuseumi maju 475 õpilast ja 60 õpetajat Põlva-, Võru- ja Valgamaa koolidest.

Projekti  eesmärk on parandada maakoolide õpilaste võimalust saada osa Tartu ülikoolis asuvast rikkalikust pärandist  ja luua sidet ülikooliga. Ühtlasi tutvustatakse õpetajatele muuseumihariduse võimalusi. Programmis osalemine ja selle tegevused on koolidele tasuta.

Allikas: Tartu Ülikool

Foto: Riidaja põhikooli blogi

Samal teemal: