Valgas lükatakse uus haridusaasta käima konverentsiga


Avaldaja:Laura Vetik25. August 2016

Täna toob Valga hariduskonverents "Haridus kui võimalus" kultuuri- ja huvialakeskussesse kokku Valga linna ja maakonna haridusinimesed. Osalema on ennast registreerinud juba ligi 400 huvilist.

Konverentsi peakorraldaja ja Valga Linnavalitsuse hariduse- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants sõnul räägitakse konverentsil muutunud õpikäsitusest; lasteaia ja kooliõpetajate hindamisest, tagasisidestamisest; väärtustest; lugemisest; haritusest ja õnnelikust koolielust.

„Eesti elukestva õppe strateegia suunab liikuma muutunud õpikäsituse suunas eesmärgiga toetada iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut , arendada õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust ning rakendada arendavaid õppemetoodikaid kõigil haridustasemetel", ütles Anneli Rants, kes peab tähtsaks muutunud õpikäsituse teemat, sest elu meie ümber on pidevas muutuses ja muutustega peavad kaasa minema ka koolid.

Konverentsil saab kuulata Haridus- ja teadusministeeriumi esindajalt mida uut on 2016/2017 õppeaastaks plaanis ning konverentsi lõpus arutletakse teemal "Mida ootab ühiskond koolilt täna, homme".
Igaaastane Valga hariduskonverents on heaks alustuseks uuele õppeaastale. Siin on hea võimalus häälestada end peale pikka suvepuhkust taas koolilainele, kuulates häid lektoreid, arutleda haridusteemadel ning kohata häid kolleege ja vahetada muljeid.

Konverentsi kava:

 • 10.00-10.30 Tervituskohv, registreerumine
 • 10.30-10.35 Konverentsi avamine, tervitus Margus Lepikult - Valga maavanem
 • 10.40-10.50 Avakõne, Lauri Drubinš - Valga aselinnapea linnapea ülesannetes
 • 10.55-11.30 „ Muutunud õpikäsitus - püüd ideest teostumiseni", Kristi Vinter - Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi direktor
 • 11.35-12.15 „Kuidas hinnata õpetaja tööd nii, et see toetab iga õpetaja professionaalset arengut?", Mait Raava - juhtimiskonsultant, Pro Konsultatsioonid
 • 12.20-.12.50 „Väärtuspõhisest juhtimisest FCR Media näitel", Kristiina Tukk - FCR Media tegevjuht
 • 13.40-14.20 "Oleme need, mida/keda loeme!", Rein Veidemann - eesti kirjandusteadlane, ajakirjanik, kirjanik ja õppejõud
 • 14.25-.14.45 „Uus õppeaasta, uued väljakutsed", Pille Liblik- Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja
 • 14.50-15.15 "Õnneliku õpetaja valem", Tiina Jõgeda - eesti ajakirjanik ja psühholoogiline nõustaja
 • 15.20- 15.50 Arutelu " Mida ootab ühiskond koolilt täna, homme":
 1. Pille Liblik - Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja
 2. Tiina Jõgeda - eesti ajakirjanik ja psühholoogiline nõustaja
 3. Andrus Murumaa - Valga Gümnaasiumi direktor
 • 15.50 -16.00 Konverentsi lõpetamine

Konverentsi modereerib Märt Treier.

Allikas: Valga Linnavalitsus

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet