TTÜ 98. sünnipäeva tähistatakse akadeemilise aktusega


Avaldaja:Madli Leikop19. September 2016

Märksõnad:

, ,

17. septembril sai Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) 98 aastat vanaks, akadeemiline aktus sünnipäeva tähistamiseks toimub täna, 19. septembril.

TTÜ loeb oma ajaloo alguseks 17. septembrit 1918, mil Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav Eesti Tehnika Selts korraldama tehnilisi erikursusi. 

Ülikooli aastapäeva pidulik tähistamine on esmaspäeval, 19. septembril, mil akadeemilisel aktusel tunnustatakse TTÜ medaliga rektor emeeritus Andres Keevallikut ning promoveeritakse 73 doktorit. TTÜ audoktoriks promoveeritakse rahvusvaheliselt tunnustatud keemiaprofessor Sir Martyn Poliakoff. 

Sel aastal promoveeritakse doktoreid võrreldes varasemate aastatega ligi veerandi võrra rohkem. Samuti on viimasel paaril aastal Tehnikaülikoolis kaitsnud doktorikraadi teadlased, kelle teadustöö on valminud rahvusvahelises koostöös mõne välisülikooliga – on selleks siis mainekad École centrale de Nantes Prantsusmaal, Norra tehnikaülikool, Aarhusi ülikooli Taanis või Aalto ülikool Soomes. 

„Rõõm on näha, et tänavu on nii palju noori teadlasi doktorikraadini jõudnud. Juba eelmisel aastal tehtud otsus tagada kõikidele uutele doktorantidele nooremteaduri töökoht Tehnikaülikoolis koos 1. jaanuaril 2017 käivituva uue akadeemilise karjäärimudeliga kasvatavad doktorikraadi kaitsnute arvu tulevikus loodetavasti veelgi,“ ütles TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal. „Koos kõigi teadustöö tegemiseks vajalike tingimuste loomisega kasvatame järjekindlalt nõudlikkust doktoriõppes nii juhendajate kui üliõpilaste suhtes. Muutused peavad tagama, et katkestamisi esineks vähem ja kaitsmiseni jõutakse kiiremini kui seni,“ rõhutas teadusprorektor Veinthal.

Tallinna Tehnikaülikool on kaasaegne tehnoloogiaülikool, mille tugevus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab eelkõige inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest Eestis. Ülikoolis on 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 70 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Põhja-Euroopas. 

Allikas: TTÜ pressiteade. Foto: TTÜ pildigaleriid.

Samal teemal: