Tartu targaks: ülikool lõi linna ja Teliaga käed


Avaldaja:Laura Vetik21. Oktoober 2016

Tartu linn, Tartu ülikool ning Telia Eesti allkirjastasid täna, 20. oktoobril Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi Paabeli õppehoones koostöömemorandumi, mille sisuks on jätkata koostööd parema ning innovaatilisema elukeskkonna rajamiseks Tartus.

Linn, ülikool ning Telia on panustanud juba ligi aasta ühiselt projekti SmartEnCity, mille peamiseks eesmärgiks on parema, innovaatilisema ning energiasäästlikuma linnakeskkonna rajamine.

Üks SmartEnCity tegevusi on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud hruštšovkad energiasäästlikuks, nutikaks ja atraktiivseks ehk n-ö smartovkadeks. Projekt on alles arendusjärgus, kuid ühiselt tehtud jõupingutused on olnud tulemuslikud ja seetõttu otsustati allkirjastada koostöömemorandum laiahaardelisema koostöö tegemiseks, mis ei piirneks vaid ühe projektiga, vaid hõlmaks rohkemaid tegevusi erinevatest valdkondadest.

Tegevused, mida ühiselt planeeritakse on näiteks targa linna mudeli väljaarendamine, integreeritud infrastruktuuri loomine Tartusse, targa kodu lahenduste arendamine, suurandmete analüüsimine ja kasutamine koostööprojektide elluviimiseks jpm. Nimekiri ühiselt planeeritavatest tegevustest pole lõplik ning kõik kolm osapoolt suhtuvad avatult uute tehnoloogiate katsetamisse ning ellu rakendamisse.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul soovib Tartu hoogsalt jätkata targa linna lahenduste kasutuselevõttu. „Parimad uuenduslikud lahendused saavad sündida üksnes erinevate osapoolte ladusa koostöö tulemusena. Targa linna arendamisele on oluline kaasata nii ettevõtjad, ülikoolid kui ka elanikud ning selle eesmärgi saavutamiseks on vajalik luua ühine koostööplatvorm,“ sõnas linnapea.

TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo kinnitas omalt poolt, et IKT arengus on toimunud suured muutused. Esmalt kõikide teenuste digitaliseerumine, teiseks plahvatuslik kasv väikeste seadmete ühendamisel internetti, kolmandaks pilveplatvormide areng. See kõik muudab tarkvara üha olulisemaks. „Eesti ja Skandinaavia ühe suurima IKT-ettevõttega koostöös saame edendada näiteks asjade interneti ning suurandmete analüüsi alast õppe- ja teadustööd,“ ütles Vilo.

Telia juht Dan Strömberg toonitas head koostööd ning lisas: „Hea on olla tehnoloogiapartneriks Eesti kõige innovaatilisemale linnale ning Eesti kõige suuremale ülikoolile. Telia sisenes SmartEnCity projekti, et saada praktiline kogemus oma tulevikutoodete arendamises koostöös Tartu elanike, Tartu linna ja Telia väga pikaaegsete ja heade klientidega. Senises koostöös on olnud tunda selget ja konkreetset sünergiat avaliku ja erasektori jõupingutuste liitmisel. Seetõttu on mul hea meel, et meie jõupingutused jätkuvad.“ 

Allikas: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet