Praktikakonkursi finalist: kogemus on väärt teenistus


Avaldaja:Madli Leikop02. November 2016

Miks peaks tudeng või kutseõppur tahtma minna praktikale, et viis päeva nädalas tasuta tööd teha? Eesti Tööandjate Keskliidu parima praktikandi konkursi finalist Marili Laas usub, et praktikalt saadud töökogemus ja kasulikud kontaktid on alternatiivina palgale samuti väärt teenistus.

Noorel inimesel on kutse- või kõrgkooli astudes erialavalikut sageli raske langetada. Ka koolipingis teooria õppimine ei pruugi anda täit ettekujutust tulevasest tööst ning enesekindlust tehtud valiku suhtes. Praktika potentsiaalses tulevases töökohas annab aga kindlasti võimaluse eneses eriala valiku osas selgusele jõuda. 

Praktikaettevõtte valikusse tasub suhtuda tõsiselt ja mõelda selgeks, kuhu praktikale minna ja miks just sinna. Niisamuti on oluline mõtestada praktika eesmärk ja ootused praktikale. Soovitan teha praktikaorganisatsiooniga eeltutvust, et esitada juba praktikal olles asjakohaseid küsimusi ja jätta endast juhendajale hea mulje. Oma kogenematust ei tasu aga peljata - keegi ei oota, et praktikant oskab ja teab kõike. Praktika ongi õppimiseks ja hoopis rohkem loeb suhtumine. Olles ise innukas ja õpihimuline, saad praktikast võtta maksimumi. 

Õnnestunud praktikakoha valiku puhul on kasud mäekõrgused. Alates töökogemusest CV-sse lõpetades võimalusega saada reaalne töökoht või hea soovitaja – see nimekiri on väga pikk. Tööandja laual jäävad töökogemuseta CV-d sageli kõrvale, mistõttu on noorel õpingute ajal oluline erialaseid praktilisi väljundeid otsida. Kindlasti ei saa mainimata jätta ka koolis õpitu rakendamist reaalses töökeskkonnas ja selle õppimist, kuidas võõras keskkonnas kohaneda ning toime tulla. Praktikale minnes oled võõras olukorras üksinda. See arendab tohutult enesekindlust ja on hea võimalus iseennast tundma õppida ning proovile panna.

Marili Laas_foto_erakogu.jpg

Ühtlasi on ettevõttepraktika hea võimalus erialaste tutvuste sobitamiseks ja tööturu väljavaadetega tutvumiseks – millised kogemused on rohkem hinnatud, milliseid spetsialiste vajatakse. Mina olin suvepraktikal Riigimetsa Majandamise Keskuses, mis on Eestis oma valdkonna suurim tööandja. Ma hindan kõrgelt võimalust saada osa ettevõtte igapäevasest tööst ja õppida selle töötajatelt. Praktika andis mulle palju väärtuslikke kogemusi ja teadmiseid.

Marili Laas, Eesti Maaülikooli metsamajanduse magistrant

Foto: erakogu. 

Samal teemal: