Teemaõhtupoolikud Tallinna Keskraamatukogus


Avaldaja:Madli Leikop03. November 2016

Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) rõdusaalis toimuvad novembris ja detsembris temaatilised õhtupoolikud, kus tõmmatakse paralleele tarbe- ja teatmekirjanduse ning ilukirjanduse vahel.

Neljapäeval, 10. novembril kell 17.30 on ürituse teemaks „Kool ilukirjanduses“. Kohtumisel tutvustatakse valikut kirjandusteostest, mis ühel või teisel viisil räägivad koolist, haridusest, õpilastest ja õpetajatest. 

Kool ilukirjanduses.jpg

Neljapäeval, 8. detsembril kell 17.30 toimub teemaõhtupoolik „Toit ilukirjanduses“, kus kirjandusteoste näidetel arutletakse tegelaste toiduvalikute, söömisharjumuste jms üle. 

Kohtumised viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on mitme romaani ja luuleraamatu autor. Ajaloolasena on ta läbi viinud kohtumisi ja seminare, avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, teeb järjepidevat kaastööd raadiojaamale Retro FM ning kuukirjale „Diplomaatia”.

M. Martina Piir.JPG

Igal kohtumisel annab M. M. Piir ülevaate selle ürituse teema ajaloost ja kujunemisest ning tutvustab, kuidas on seda teemat eri ajastutel ilukirjanduses kajastatud (nt romantismis, realismis). Osalejad on oodatud arutlema tsitaatide, konteksti, tähenduste üle. Soovi korral võivad osalejad omalt poolt tutvustada mõnd antud teemaga haakuvat raamatut.

Teemaõhtupoolikute näol on tegemist viiest kohtumisest (november 2016−aprill 2017) koosneva ürituste sarjaga, kus käsitletakse ilukirjandust uudse nurga alt. Tavapärase ajastu-, žanri- või autoripõhise lähenemise asemel on valitud temaatiline vaatenurk (lemmikloomad, inimsuhted, materiaalne jõukus). Sarja sihtrühmaks on inimesed, kes on seni oma huvi nende teemade vastu rahuldanud peamiselt aime- või tarbekirjanduse lugemisega. Uudse lähenemise eesmärgiks on näidata ilukirjanduses peituvaid võimalusi ning tuua juurde uusi ilukirjanduse lugejaid.

Kohtumiste sarja läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital. 

Allikas ja fotod: Tallinna Keskraamatukogu pressiteade. 

Samal teemal: