Kutsume õpilasi osalema keskkonnaalaste uurimistööde konkursil


Avaldaja:Tartu loodusmaja08. November 2016

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2017. a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

REEGLID
⦁ Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
⦁ Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
⦁ Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
⦁ Referaadid ei kuulu hindamisele

ESITAMINE
⦁ Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 20. veebruariks 2017. a aadressil  http://www.etag.ee/konkursid/

KONKURSS
⦁ I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
⦁ II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit
⦁ Konverentsist osa võtma on palutud kõik osalejad ja juhendajad

MIKS OSALEDA?
⦁ Ühe kuni kahe parema töö autorid saadetakse Eestit esindama Hollandis toimuval rahvusvaheliste keskkonnaalaste projektide olümpiaadil INESPO
⦁ Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid


Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@teec.ee
Konkursi veebileht: http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/