November on lapse õiguste kuu


Avaldaja:Laura Vetik09. November 2016

MTÜ Lastekaitse Liit tähistab igal aastal novembrit kui lapse õiguste kuud. Sel puhul viiakse läbi mitmeid üritusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused kõigile Eestis elavatele lastele. Tänavu tähistab Eesti Vabariik ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäeva.

Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu sõnul on oluline tunnustada igas vanuses lapsi kui täisväärtuslikke ühiskonna liikmeid. „Lapsi saab ja tuleb kaasata otsustusprotsessidesse. Lastel on õigus otsustada, missugune saab olema nende tänane päev ja samuti homne päev ühes kaugema tulevikuga. Dialoog saab alguse perekonnast, laienedes lapse kasvades ühiskonna teistele tasanditele,“ märkis Poopuu.

Novembri kui lapse õiguste kuu raames toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel mitmeid üritusi ja konkursse.

Koomiksikonkursile "Võrdsete võimaluste Eest(i)" oodatakse laste töid kuni 10. novembrini. Konkurss on sellel aastal suunatud 14-18-aastastele lastele (kaasa arvatud), preemiaks sõit Euroopa Parlamenti Brüsselis.

Traditsiooniline aastakonverents "Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme", mis toimub 22. novembril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. MTÜ Lastekaitse Liidu kutsel saabub Tallinnasse konverentsi peaesineja, Eurochildi pikaajaline endine president ja ÜRO lapse õiguste komitee liige dr Maria Herczog. Konverents edastatakse otseülekandena Postimehe portaalis.

Käesoleval aastal viis MTÜ Lastekaitse Liit laste seas läbi arvamusküsitluse, mis puudutab laste kogemusi interneti ja nutiseadmete kasutamisel. Uuringu tulemusi esitletakse samuti aastakonverentsil.

PÖFF Just Filmi raames linastub kuuendat korda lapse õiguste eriprogramm (11.-20. november). Programm koosneb üheteistkümnest laste elu eri tahke käsitlevast filmist. Filmilood on pärit lähemalt ja kaugemalt, pakkudes Eesti noortele nii samastumis- kui võrdlemisvõimalusi. Filmidele järgnevad arutelud, kus mõtiskletakse, kuivõrd on lapse õigused tagatud meil ja mujal. Lapse õiguste filmiprogramm on valminud koostöös õiguskantsleri, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Lastekaitse Liiduga.
Rohkem infot siit.

Lastekaitse Liidu meediaseminar „Laps meedias ja meedia lapse ümber“ toimub 1. detsembril Tartu Ülikoolis. Ajakirjanduse- ja sotsiaalvaldkonna tudengid omandavad teadmisi meedia vastutusest, privaatsusest ja noore eneseväljendusõigusest.

Novembris valmib ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 tõlge eesti keelde, mis keskendub lapse õigusele olla ära kuulatud. Üldkommentaari eestikeelset tõlget tutvustatakse 8. detsembril lastekaitsetöötajate seminaril sarjas „Samal poolel – lapse poolel“.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise 25. aastapäevale pühendatud ajakirja „Märka Last“ erinumber ilmus 2. novembril, ajakirja saab lugeda siit. Ajakirjast leiavad kasulikku ja harivat lugemist nii spetsialistid kui ka lapsevanemad. Ajakirist leiab ka juriidilisi nõuandeid, Lastekaitse Liidu kodulehel on olemas ka nende venekeelne tõlge.

Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäevale pühendatud kodulehe leiab siit.

Allikas: MTÜ Lastekaitse Liit

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet