Rajaleidja keskustes võib täna näha täielikku töövarjutust!


Avaldaja:Laura Vetik17. November 2016

Täna, 17. novembril toimuva üle-eestilise töövarjupäeva raames on noortel võimalik üheksas Rajaleidja keskuses üle Eesti tutvuda haridustugiteenuste spetsialistide igapäevatööga ning miks ka mitte - kohtuda tulevase potentsiaalse tööandjaga tulevikuks.

Ühtekokku pakkusid end varjutavateks välja seitsme erineva eriala esindajad: sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog, karjäärinõustaja, eripedagoog, Rajaleidja keskuse juht ning õppenõustamisteenuste keskuse peaspetsialist.

Rajaleidja keskuste töövarjupäeval osalemise peamiseks eesmärgiks on pakkuda sissevaadet tugispetsialistide maailma ning tõsta noorte teadlikkust spetsialistide vajalikkusest tänapäevases ühiskonnas.

Nimelt on nõudlus logopeedide, eripedagoogide jt õppenõustamisspetsialistide järele ühiskonnas hüppeliselt tõusnud seoses kaasava hariduse rakendamisega. Eesti Hariduse Infosüsteemi kohaselt oli 2015/2016. õppeaastal spetsialistiga kaetud koole eripedagoogide puhul 27 protsenti, logopeedide puhul 30 protsenti, sotsiaalpedagoogide puhul 48 protsenti ja koolipsühholoogide puhul 37 protsenti.

Huvi erialade omandamise ja haridus- ning sotsiaalsfääris töötamise vastu ei jõua kiiresti kasvanud nõudlusele paraku järele. „Erialade õppimine ja edasine töö on väga huvitavad, aga noored ei tea, et niisugused õppekavad üldse olemas on või milles tulevane amet täpsemalt seisneb,“ selgitab Tartu Ülikooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik.

Kuigi töövarjupäev võimaldab õpilasel saada koolist vaba päev ja veeta aega silmapaistvate persoonidega, ei ole Tartumaa Rajaleidja keskuse juhi Piret Tatuntsi sõnul tegu pelgalt toreda vaheldusega koolipäevale. „Töövarjupäev on ennekõike reaalne võimalus tutvuda potentsiaalse ja huvipakkuva ametiga ning kasutada saadud kogemust oma edasiste otsuste ja plaanide jaoks,“ selgitab Tatunts.

Töövarjupäev on JA Eesti programm, milles osaleb igal aastal umbes 3000 gümnasisti ja sama palju ettevõtjaid, spetsialiste. Päeva on korraldatud alates 1998. aastast.  

Rajaleidja võrgustik pakub karjääri ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele lastele ja noortele ning toetab hariduse tugiteenuste metoodikaga õpetajaid, lapsevanemaid ja haridusametnikke. Rajaleidja keskused asuvad igas Eesti maakonnas ja nende tööd koordineerib sihtasutus Innove.

Rohkem infot leiab Rajaleidja Facebooki leheküljelt või kodulehelt.

Allikas: SA Innove

Samal teemal: