Ilmus Keskkonnahariduslik ajakiri Kägu


Avaldaja:Anne Kivinukk18. November 2016

Hiljuti sai kaante vahele Eesti Loodusainete Õpetajate Liidu ajakirja "Kägu" 23. number, mis annab õpetajatele võimaluse heade kogemuste vahetamiseks keskkonnahariduse alal.

Ajakirjas tutvustatakse uusi projekte, õppematerjale, koostöövõimalusi, mitmesuguste teemade uudseid lahendusi jpm. Üha enam toetavad artikleid viited internetiallikatele ja seda enam põimub loodusainete ning keskkonnateema traditsiooniline käsitlusviis infotehnoloogiliste võimalustega.

Igas numbris on olulisel kohal keskkonnateemalised artiklid. Seekord võib ajakirjast lugeda, mil viisil on kliimamuutused seotud pagulaste teemaga ja leida noppeid Läänemere tänast olukorda kirjeldavast aruandest. Kõne all on ka koduse prügipõletuse ohud, mida käsitledes lõimitakse keskkonnateemat keemiakursusega aine- ja keeleõppe abil.

Tõsises toonis artiklite vahel toovad vaheldust koolinoorte joonistatud naljapildid teemal  „Põld ja aed”.  Ajakirja sabast leiab õppekavale vastava ristsõna, mis loodetavasti on abiks põhikooli õpetajale ja pakub huvi õppijale.

Loodame, et iga lugeja leiab ajakirjast midagi kasulikku ja uut, mis aitaks igapäevatööd sisukamaks ja tulemuslikumaks muuta. Mida huvitavamalt ja mitmekesisemalt õpetaja oma tööd teeb, seda ladusamalt jõuab tema sõnum õppijateni.

Ajakirja ilmumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Haridus- ja Noorteamet