Maanteemuuseumis räägitakse vanemast ja uuemast teede- ja liiklusajaloost


Avaldaja:Laura Vetik24. November 2016

25. novembril toimub üheksandat korda Eesti Maanteemuuseumi teedeajaloo päev, kus kõlavad ettekanded avavad teede-ja liiklusajaloo olulisemaid lähtekohti ja arenguid.

„Teedeajaloo päev on juba traditsiooniks saanud teadusseminar, mis on leidnud endale kindla koha muuseumi iga-aastases ürituste kalendris. Päeva raames pakume võimalust laiale ringile õpetlastele ja uurijatele tutvustada teemasid, mis seonduvad teede-, liiklus- ja transpordiajalooga ning on muuseumi jaoks olulised,“ rääkis maanteemuuseumi teadur Andres Seene.

Teadusürituse kaudu populariseerib, edendab ja väärtustab maanteemuuseum oma valdkonna ajaloouurimist Eestis. „Ka selle aasta ürituse esinejate ja teemade valik peegeldab muuseumi teadus- ja näitustegevuse perspektiivist mitmeid olulisi ja aktuaalseid temaatikaid,“ täpsustas Seene.

Doktor Vladimir Sazonov Tartu Ülikooli orientalistika keskusest käsitleb teede tähendust ja rolli muistses Lähis-Idas III aastatuhandel eKr, mis pakub head võimalust tasakaalustada maanteemuuseumi valdavalt Eesti-keskseid teemaarendusi sisuka üldajaloolise ekskursiga muinastsivilisatsioonidesse. Eesti Jalgrattamuuseumi asutaja Valdo Praust kõneleb Lääne-Eesti suvisest ja talvisest teedevõrgust muinas- ja keskajal. Maanteemuuseumi teadur Andres Seene ettekanne keskendub 90-aasta tagustele maanteede masinate hangetele Eestis. Kristel Rattus Eesti Rahva Muuseumist vaatleb nõukogude Eesti autokultuuri ERMi kirjakogudes sisalduva ainese põhjal. Nõukogude Eesti olulisematele sillaehituse projektidele annab hinnangu inseneri vaatepunktilt Tallinna Tehnikaülikooli professor Siim Idnurm. Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner vaagib teadus- ja uurimistöö võimalusi ning vajadusi oma mäluasutuse perspektiividest lähtuvalt.
Päeva lõpul on kõigil huvilistel võimalik tutvuda selle aasta kevadel valminud muuseumi uue püsinäitudega „Head teed!“.

Teedeajaloo päev toimub Eesti Maanteemuuseumis Varbusel, Põlvamaal, 25. novembril kell 11-15.
Päevakava: http://www.maanteemuuseum.ee/et/content/teedeajaloo-p%C3%A4ev-2511

Allikas: Eesti Maanteemuuseum

Samal teemal: