1. jaanuaril jõustus TTÜ struktuurireform


Avaldaja:Laura Vetik02. Jaanuar 2017

Märksõnad:

, ,

1. jaanuaril jõustub Tallinna Tehnikaülikooli uus põhikiri ning ülikool läheb üle senisest lihtsamale ja loogilisemale akadeemilisele struktuurile, võtab kasutusele Eestis ainulaadse tenuuril põhineva teadlase karjäärimudeli ning uuendab ka õppekavu, et ühiskonna vajadustele paindlikumalt vastata.

„Tehnikaülikooli uue põhikirja vastuvõtmine on järjekordne tähtis samm Arengukava 2020 elluviimise teel. Selle koostamisel seadsime eesmärgiks muuta ülikool senisest paindlikumaks ja dünaamilisemaks – õppivaks, intelligentseks, muudatustega kiiresti kohanevaks organisatsiooniks,“ ütles TTÜ kuratooriumi esimees Gunnar Okk.

Uuest aastast toimub õppe- ja teadustöö ülikoolis neljas teaduskonnas: inseneri-, infotehnoloogia, loodus- ja majandusteaduskonnas ning Eesti Mereakadeemias. Kokku on koondatud varasemad kaheksa teaduskonda, 12 teadusasutust ning üle 60 instituudi. 2017. aasta 1. augustil liitub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnaga ka IT kolledž.

Samuti rakendub Tehnikaülikoolis uuest aastast Eestis ainulaadne akadeemilise karjääri mudel ehk tenuur. Selle eesmärgiks on pakkuda kindlustunnet praegustele ja tulevastele teadlastele ning motiveerida andekaid noori teadlasekarjääri kasuks otsustama. Tenuuri ehk alalistele akadeemilistele ametikohtadele tagab ülikool keskse ja pideva rahastuse, eesmärgiks on hoida neid ametikohti projektipõhise rahastamise kõikumiste ja tagasilöökidest tuleneva ebakindluse eest. Lähema viie aasta jooksul luuakse ligi 250 tenuuri ametikohta.

Kaasajastamisel on ka Tehnikaülikooli õppekavad, vastuvõtt neile algab juba sel suvel. Esimese astme õppekavasid saab senise ligi 50 asemel olema 36. Ülikooli uued laiapõhjalised õppekavad on paindlikud – õpingute alguses pööratakse rohkem tähelepanu üldistele teadmistele ning kitsam spetsialiseerumine toimub hiljem.

“Kõigi nende muutuste tuumaks on soov olla senisest veelgi parem partner ühiskonnale,“ ütles TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo. „Reformide eesmärgiks on tugeva teadlaskonna kujundamine, üliõpilaste huvide parem arvestamine, kõrgemad kvaliteedinõuded ja efektiivsem juhtimine.“

TTÜ kuratoorium kinnitas 2016. aasta 18. veebruaril ühehäälselt ülikooli arengukava aastani 2020, mis seab eesmärgiks rahvusvaheliselt silmapaistvaks tehnika- ja tehnoloogiaülikooliks kasvamise. Selle eesmärgi saavutamiseks viibki ülikool läbi struktuurireformi.

Allikas: Tallinna Tehnikaülikool

Samal teemal: