HTM ning GLOBE Eesti ootavad keskkonnaproblemaatikat tutvustavaid õpilasuurimusi


Avaldaja:Madli Leikop12. Jaanuar 2017

Haridus- ja Teadusministeerium ning GLOBE programm Eestis kuulutasid välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi. Osalema kutsutakse 5.–12. klassi üldharidus- ja kutsekoolide õpilasi.

Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, GLOBE programmi mõõtmisi ja tegevust kajastavad tööd ning põhikooli loodusainetega seotud loovtööd.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdi Imbi Henno sõnul aitab konkurss õpilastel teadusvaldkonnaga sõbruneda. „Praktilised tegevused, mõõtmised ja uuringud väljaspool klassiruumi on motiveerivad ning pakuvad noortele võimaluse reaalselt tutvuda teaduse tänapäevaste teemadega,“ selgitas Imbi Henno.

Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul  tuleb nimeliselt eristada kuni kaks õpilast, kes uurimistööde konverentsil tööd esitlevad. Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste uurimustööd. Põhikooli III kooliastme loovtööd moodustavad eraldi kategooria.

5.–7. klassi uurimistööd võivad olla teoreetilised st on koostatud ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. 8.–12. klassi uurimistööd peavad sisaldama empiirilist uuringut (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmete kasutamist. Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles.

GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonna- ja teadushariduse programm, millest võtavad osa kooliõpilased 116 riigist, nende hulgas ka õpilased 79 Eesti koolist.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai 2017. a.

Uurimustöö tingimused ja hindamine

Nii elektrooniliselt kui ka paberkujul köidetud uurimistöö koos eesti- ja inglisekeelse resümeega esitatakse Imbi Hennole, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaeksperdile (tel: 7350284, imbi.henno@hm.ee) aadressile Tõnismägi 11, 15192 Tallinn.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: