Iga neljas Eesti õpetaja ei tea oma tööõigusi


Avaldaja:Madli Leikop13. Jaanuar 2017

Kuigi juba kolme aasta eest muudeti õpetajate tasustamise ja tööaja arvestamise põhimõtteid, pole iga neljas õpetaja, erinevalt direktoreist, muutustega kursis, kirjutab Õpetajate Leht.

Mullu läbi viidud uuringust selgus seegi, et üle poole õpetajaist saab endiselt palka kontakttundide arvu järgi, vähe on diferentseerimist ning määratlemata põhi- ja lisaülesanded.

Sügisel 2013 loobuti riiklikult kehtestatud kontakttundide arvust töökoormuse arvestamisel ning õpetaja ametijärkudest koos nendega seotud töötasu alammääradega. Et saada õpetajate tööaja kasutuse ja tasustamise kohta aja- ja asjakohast infot, tellis haridus- ja teadusministeerium 2016. aastal Ernst & Young Baltic AS-ilt laiaulatusliku uuringu, kus osales ligi 1700 õpetajat ja 251 koolijuhti.

Selgus, et kontakttundide arvust ja ametijärkudest loobumise sisu mõistab üle 90% direktoreist, kuid vaid kolmveerand õpetajaist. Loe ariklit täismahus Õpetajate Lehest

Samal teemal: