Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tähtaeg läheneb!


Avaldaja:Tartu loodusmaja23. Jaanuar 2017

Keskkonnaalaste uurimistööde konkursile tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2017. Konkursist võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased.

REEGLID
Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased.
Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast.
Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.
Referaadid ei kuulu hindamisele.

ESITAMINE
Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 20. veebruariks 2017. a aadressil http://www.etag.ee/konkursid/.
 
KONKURSS
I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti.
II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit.
Konverentsist osa võtma on palutud kõik osalejad ja juhendajad.

MIKS OSALEDA?
Ühe kuni kahe parema töö autorid saadetakse Eestit esindama Hollandis toimuval rahvusvaheliste keskkonnaalaste projektide olümpiaadil INESPO.
Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid.


Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@teec.ee
Konkursi veebileht: http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/