Minister Reps ja Rakvere linnapea sõlmisid ühiste kavatsuste leppe riigigümnaasiumi rajamiseks


Avaldaja:Madli Leikop25. Jaanuar 2017

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Rakvere linnapea Mihkel Juhkami sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe, millega alustatakse läbirääkimisi riigigümnaasiumi rajamiseks Rakvere linna.

Minister Mailis Reps: „Soovime koostöös Rakverega ja teiste Lääne-Viru omavalitsustega leida parima lahenduse noortele, et maakonnas pakutav gümnaasiumiharidus oleks jätkuvalt nii tugev kui ka kättesaadav igale motiveeritud noorele. Seetõttu panime täna paika ka põhimõtted, kuidas peaksime ühiselt selle kooli looma.“

Riigigümnaasium peab vastama riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele ning seal tuleb anda valikuterohket haridust, mis vastab Eesti elukestva õppe strateegia eesmärkidele. Kooli asukoht, õppekohtade hulk ning loomise ajakava sõltub läbirääkimiste tulemustest. Rakvere linn kohustub riigigümnaasiumi alustamise hetkel andma linnas gümnaasiumihariduse korraldamise üle riigile.

img_3242-2_0.jpg

„Rakvere on olnud enam kui sada aastat Virumaa hariduskeskuseks. Usume, et see otsus aitab meil seda üliolulist rolli täita veel vähemalt teist sama kaua veel,“ sõnas allkirjastamise järel Rakvere linnapea Mihkel Juhkami.

Viimase 11 aastaga on Lääne-Virumaal langenud gümnasistide arv pea poole võrra ehk 1724 pealt 944 nooreni. Aastaks 2023 langeb gümnaasiumikohtade vajadus umbes 870ni.

Riigigümnaasiumid

Eestis tegutseb kokku 12 riigigümnaasiumi. Riigigümnaasiumid luuakse kokkuleppel kohalike omavalitsustega ning eesmärk on tagada kaasaegne õpikeskkond ja valikuterikas gümnaasiumiharidus igas Eesti maakonnas.

Maakondlikud riigigümnaasiumid tegutsevad Viljandis, Haapsalus, Jõgeval, Tartus, Võrus, Pärnus, Jõhvis, Kärdlas, Valgas ja Põlvas. Lisaks on sõlmitud kokkulepped riigigümnaasiumide loomiseks Viimsi, Rapla, Paide, Kohtla-Järvega, Harku vallaga, Saue vallaga, Rae vallaga ja Narva linnaga.

img_3221-2_0.jpg

Lääne-Viruma koolivõrk 2016/2017. õppeaastal

Lääne-Virumaal on käesoleva õppeaasta seisuga kokku 34 kooli, millest üheteistkümnel on ka gümnaasiumiosa (sh üks täiskasvanute gümnaasium). Õpilasi kokku 6763, kellest 944 on gümnasistid. 
Rakvere linnas on sellel õppeaastal kuus kooli, kus õpib 2560 õpilast, sh 532 gümnasisti statsionaarses ja 131 mittestatsionaarses õppes. 

Riigi prognooside kohaselt on Lääne-Virumaal 2023. aastal vajadus 870 gümnaasiumi õppekoha järele ja 2026. aastal 940 õppekoha järele. 

Pildidigalerii ministri Lääne-Viru visiidist ning ühiste kavatsuste kokkulepe allkirjastamisest.  

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal:

 

Harno logo