Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss


Avaldaja:Madli Leikop26. Jaanuar 2017

Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile, tutvustada tööde tulemusi nii õpetajatele kui laiemale avalikkusele. Konkurss on avatud, töid saab esitada 1. märtsini.

Taotluskeskkond suletakse 1. märtsi südaööl vastu 2. märtsi!

2017. a konkursi preemiafond parimate autorite tunnustamiseks on kokku 8100 eurot ja kategooriad koos preemiasummadega on järgmised:

- publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia): I preemia 1400 eurot ja II preemia 1000 eurot
- võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel: I preemia 1100 eurot ja II preemia 800 eurot
- magistritöö: I preemia 1100 eurot ja II preemia 800 eurot
- didaktilis-rakenduslik töö või õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat): I preemia 1100 eurot ja II preemia 800 eurot

Tutvu konkursil osalemise tingimustega ja tööde esitamise korraga!

Tööde esitamise tähtaeg on igal aastal 1. märtsil.  Konkursile saab töid esitada kokku kuues kategoorias, millest osade puhul toimub konkurss igal aastal ja teiste puhul üle aasta:

- eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel (esitamine üle aasta)
- võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel
- publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia; esitamine üle aasta)
- magistritöö
- populaarteaduslik töö (esitamine üle aasta)
- didaktilis-rakenduslik töö või õpik (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised    juhendmaterjalid ja õpetajaraamat)

Konkursi tulemused tehakse igal kevadel teatavaks ja parimatel autoritel on võimalus oma töid tutvustada kasvatusteaduste konverentsil, mis toob kokku hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel arutlema õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud. Seni on konverentsidel kõneldud kasvatusteaduste evalveerimisest, väljapaistvusest ühiskonnas, haridusasutuste võrgustumisest ja koostööst jms. Konverents toimub vaheldumisi Tallinnas ja Tartus. Järgmine konverents toimub 2017. a aprillis Tallinnas. Eelmise, 2016. aasta konverentsi ettekannetega saad tutvuda siin!

Allikas: Eesti Teadusagentuuri koduleht. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: