Algas digihariduse konkurss parimate majandusalaste Vikipeedia artiklite leidmiseks


Avaldaja:Madli Leikop02. Veebruar 2017

TÜ ja Swedbank kuulutasid välja digihariduse konkursi, et tõsta esile ja premeerida parimaid majandusalaseid Vikipeedia artikleid. Esimene artiklivõistlus toimub Vikipeedia keskkonnas 1.02-1.07.2017. Osaleda saavad kõik, kes kirjutavad Vikipeediasse uusi eestikeelseid majandusalaseid artikleid.

Konkursi eesmärk on täiendada majandusvaldkonna artiklite hulka ja muuta majanduskeele mõistevara kättesaadavaks eestikeelses Vikipeedias. Iga uus artikkel on oluline panus eesti keele tulevikku – Vikipeediasse talletatud oskussõnavara ja üldinfo on hästi leitavad nii tavakasutajate kui ka keeletehnoloogiliste vahendite jaoks. Kvaliteetne eestikeelne Vikipeedia on vajalik meid ümbritsevas e-keskkonnas ja seda kasutatakse üha enam olulise informatsiooniallikana. 

„Eriti oluline on Vikipeedia noorte hinnangute kujundamisel – kui internetiotsingule ei leita eestikeelset vastet, siis võib see mõjutada noorte seisukohti emakeele tähtsuse osas,” põhjendas Vikipeedia arendamise vajadust TÜ õppeprorektor Mart Noorma. 

Digihariduse konkursist saavad osa võtta kõik soovijad. Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel ning asuda kirjutama. Konkursi lehel on välja toodud soovituslik artikliloend.

Hindamiskomisjoni liikmed on järgmised Tartu ülikooli ja Swedbanki esindajad: Helje Kaldaru, emeriitdotsent (TÜ majandusteaduskond); Riina Reinsalu, keeletoimetamise õppejõud (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut); Ivo Kruusamägi, vikipedist (TÜ); Kaur Orgusaar, karjäärikoordinaator (Swedbank); Tõnu Mertsina, peaökonomist (Swedbank); Art Lestberg, Head of Corporate Sales Business Area (Swedbank).

Hindamiskomisjon selgitab välja parimad artiklikirjutajad, keda premeeritakse auhinnaga. Arvesse võetakse nii artiklite kvaliteeti kui ka teema keerukust ja olulisust. Rahalised preemiad paneb välja Swedbank.

„Digihariduse konkurss on esimene etapp laiemast kampaaniast katta kõik teemavaldkonnad põhjalike ja kvaliteetsete artiklitega,“ sõnas komisjoni liige Ivo Kruusamägi. „Eriliselt hea meel on tõsta esile Swedbanki tuge eesti keele ja kultuuri väärtustamisel,“ kommenteeris konkursi ideed Tartu ülikooli rektor Volli Kalm.

Täpsem info konkursil osalemise kohta on leitav siit .  

Allikas: TÜ pressiteade. 

Samal teemal: