Tartu ülikool kutsub registreeruma matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusele


Avaldaja:Laura Vetik10. Veebruar 2017

Avatud on registreerimine tänavusele matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusele. Kursus algab 4. märtsil ning lõppeb 6. mail kokkuvõtva tunni ja proovieksamiga.

Osalema oodatakse kõiki neid, kes soovivad kinnistada või parandada oma teadmisi kitsa või laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks. „Me keskendume laiale eksamile, kuid kuna kitsa puhul on teemasid veidi vähem, saavad huvilised sellelt kursuselt ka kitsa eksami jaoks vajalikud teadmised kätte,” rääkis ettevalmistuskursuse vastutav õppejõud Kristjan Kalam ja lisas: „Püüame valemid ja mõisted lahti seletada nii, et kõik neist aru saaksid.” Õppetööd toetavad veebipõhised õppematerjalid ja testid.

Kursusel osalejad saavad aimu ka sellest, milliseid teadmisi on neil vaja erinevatel Tartu ülikooli reaalerialadel edukaks õppimiseks ning ühiselt arutletakse teemal, miks ja kus kõike õpitut hiljem tööturul toimetades vaja võiks minna. 

Kursusel käsitletakse erinevaid matemaatika riigieksami sooritamiseks vajalikke teemasid. Kursus lõpus korratakse õpitu üle ning sooritatakse proovieksam.

Konkreetsed teemad, millega õppurid tegelema asuvad, on järgmised:

1. Aritmeetilised ja algebralised avaldised 
2. Võrrandid, võrrandisüsteemid ja võrratused 
3. Elementaarfunktsioonid, nende graafikud 
4. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid 
5. Vektorid ja sirged 
6. Diferentsiaalarvutus ja integraalarvutus, nende rakendused
7. Planimeetria, geomeetria ja stereomeetria 
8. Trigonomeetria 
9. Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika põhiülesanded

Õppetöö toimub igal laupäeval kella 11st 15.00ni Tartu ülikooli matemaatika instituudis, J. Liivi 2. Kursuse hind on 190 € inimese kohta.

Registreeruda saab siin: https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=59695&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Allikas: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar